Řešení chybových zpráv sekačky Automower®

Pokud dojde k chybě a robotická sekačka Automower® přestane pracovat, stav sekačky se nastaví na hodnotu Chyba. Abyste sekačku znovu zprovoznili, musíte chybu vymazat a restartovat sekačku. Způsob, jakým se to provede, závisí na modelu sekačky Automower® a na chybě, která se vyskytla.

Postupujte takto:

  1. Identifikujte chybu: Otevřete aplikaci Automower® Connect nebo přejděte na displej sekačky a zobrazte podrobnosti o chybě.
  2. Vymažte chybu: Podle pokynů v aplikaci nebo na displeji chybu vymažte.
  3. Restartujte sekačku: V některých případech bude nutné sekačku restartovat. Postup restartování se liší podle modelu a povahy chyby.
  • U většiny modelů stačí stisknout tlačítko Start na sekačce.
  • Některé modely Automower® umožňují u určitých chyb vzdálené restartování prostřednictvím aplikace Automower® Connect nebo služby pro chytrou domácnost.
  • U některých chyb může být nutné ruční restartování a odstranění překážek.

Běžné chybové zprávy a tipy pro řešení problémů

Pokud potřebujete individuální pomoc s robotickou sekačkou, obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?