Přepínání mezi technologií EPOS™ a použitím ohraničujícího vodiče v rámci instalace Automower®

Přepínání mezi použitím bezdrátové technologie EPOS™ a tradiční instalací s ohraničujícím vodičem je možné. Upozorňujeme, že při každém přepnutí budou resetovány všechny stávající virtuální hranice vytvořené pomocí technologie EPOS™ nebo AIM a rovněž všechny pracovní oblasti, zakázané zóny a plány.

Při přepínání systémů postupujte podle následujících kroků:

  1. Otevřete aplikaci Automower® Connect a přihlaste se.
  2. Vyberte možnost Více > Nastavení > Příslušenství.
  3. Pomocí posuvníku povolte nebo zakažte technologii EPOS™.

Pokud se rozhodnete zakázat technologii EPOS™, bude pro provoz robotické sekačky nutná instalace ohraničujícího vodiče. Po zahájení provozu začne sekačka shromažďovat data pro virtuální mapu vytvořenou technologií AIM.

Chcete-li používat bezdrátovou technologii EPOS™, potřebujete následující položky:

  • Robotická sekačka Automower®, která podporuje technologii EPOS™
  • Modul EPOS™ Plug-In a referenční stanice
  • Nejnovější aktualizace firmwaru sekačky

Podrobnější informace o bezdrátových instalacích systému Automower® využívajících technologii EPOS™ naleznete v návodu Virtuální instalace.

Pokud začínáte používat technologii EPOS™, doporučujeme obrátit se na místního prodejce Husqvarna a požádat o asistenci.

Byl tento článek užitečný?