Opětovné spuštění řetězové pily v horkém počasí

Pokud řetězová pila nenastartuje, může být palivo příliš horké. Aby k tomu nedošlo, používejte vždy čerstvé palivo a za teplého počasí zkraťte dobu provozu. Pokud řetězová pila nenastartuje, umístěte ji na chladné místo, mimo dosah slunečního světla, alespoň na 20 minut.

Opětovné spuštění řetězové pily v horkém počasí

  1. Aktivujte brzdu řetězu.
  2. Pokud je pila vybavena palivovou pumpičkou, několikrát ji stiskněte, dokud v ní neuvidíte palivo, které tím pádem vstupuje do karburátoru.
  3. Vytáhněte páčku sytiče.
  4. Levou rukou uchopte přední rukojeť a přitlačte tělo řetězové pily k zemi. Pravou nohou stoupněte do zadní rukojeti.
  5. Pravou rukou pomalu táhněte za rukojeť startovací šňůry, dokud neucítíte odpor. Pak silně zatáhněte za startovací šňůru. Za startovací šňůru táhněte maximálně pětkrát, dokud motor nenastartuje nebo se nepokusí rozběhnout.
  6. Pokud motor nastartuje nebo se pokusí rozběhnout, posuňte páčku sytič do střední polohy sytiče. Důrazně tahejte za startovací šňůru, dokud motor nenastartuje.
  7. Rychlým stisknutím páčky plynu uvolněte rychlý volnoběh, aby řetězová pila běžela na volnoběh.
  8. Uvolněte brzdu řetězu.
  9. Pokud chcete zkontrolovat zrychlení, stiskněte pomalu, ale úplně páčku plynu na dalších 5 sekund a uvolněte ji.
Byl tento článek užitečný?