Jak vyčistit nebo vyměnit zapalovací svíčku u vyžínače či křovinořezu

V zájmu udržení vyžínače či křovinořezu v co nejlepším stavu je důležité vyčistit nebo vyměnit zapalovací svíčku.

Budete potřebovat:

 • ochranné rukavice
 • drátěný kartáč
 • kombinovaný klíč s velkým otvorem nebo jiný kompatibilní nástroj podle velikosti zapalovací svíčky
 • zapalovací svíčku (správnou velikost zapalovací svíčky naleznete v návodu k používání výrobku)

Zkontrolujte zapalovací svíčku, když:

 • je výkon motoru nízký
 • není snadné motor spustit
 • motor nefunguje správně ve volnoběžných otáčkách

Údržba zapalovací svíčky:

 1. Sejměte kryt, abyste se dostali k zapalovací svíčce.
 2. Po sejmutí krytu odpojte krytku a kabel od zapalovací svíčky. Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda není kontakt nahoře zkorodovaný, a pokud je, očistěte jej drátěným kartáčem. Kromě toho očistěte oblast od nečistot.
 3. Zapalovací svíčku vyšroubujte pomocí kombinovaného klíče s velkým otvorem pohybem proti směru hodinovým ručiček. Zkontrolujte, zda na zapalovací svíčce nejsou praskliny nebo karbonové usazeniny, a zkontrolujte kontakty na elektrodě.
 4. Pokud jsou na elektrodě karbonové usazeniny, očistěte ji drátěným kartáčem.
 5. Pokud na zapalovací svíčce není žádné poškození a podařilo se vám očistit elektrodu a kolík kontaktu, zašroubujte ji zpět do motoru. Pomocí nástrčného klíče ji důkladně utáhněte. Neutahujte příliš.
 6. Při připojování krytky a kabelu ke kolíku je třeba, aby vše zapadlo na místo.

VÝSTRAHA: Ujistěte se, že máte správnou vzdálenost elektrod zapalovací svíčky pro daný vyžínač či křovinořez. Tyto informace najdete v návodu k používání nebo je získáte od místního autorizovaného prodejce. Nesprávná zapalovací svíčka může výrobek poškodit.

Byl tento článek užitečný?