Alarm! Mimo oblast GeoFence – chybová zpráva sekačky Automower®

Zpráva Alarm! Mimo zónu GeoFence se zobrazí, když se robotická sekačka Automower® dostane mimo stanovenou zónu GeoFence. K tomu může dojít, když je ukradena nebo přepravena k prodejci na zimní uskladnění. Abyste předešli spuštění alarmu, vypněte funkci GeoFence před úmyslným přemístěním výrobku mimo pracovní oblast.

Zpráva se však může zobrazit i tehdy, když je výrobek uvnitř pracovní oblasti. Zde jsou uvedeny některé běžné příčiny:

  • Nastavení funkce GeoFence: Je třeba upravit nastavení funkce GeoFence (poloměr a citlivost).
  • Středový bod oblasti GeoFence: Aktuální středový bod GeoFence je nutné resetovat. Důvodem může být slabý nebo nestabilní signál GPS v částech pracovní oblasti.

Náš průvodce výrobky vám pomůže najít řešení konkrétního případu.

Otevřít průvodce výrobky

Pokud potřebujete individuální pomoc s robotickou sekačkou, obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?