Automower NERA wire free installation - web use only
Návody a příručky

Bude technologie Husqvarna EPOS™ fungovat na mé zahradě?

Níže uvedené informace vám pomohou posoudit, zda je tato technologie vhodná pro váš trávník, než do ní investujete. Pokud si zakoupíte model sekačky Husqvarna Automower® NERA s doplňkovou sadou modulu Husqvarna EPOS™, místní prodejce provede kontrolu zahrady.

7 kroků
01.
Umístění referenční stanice

Referenční stanici je nutné nainstalovat do výšky minimálně 2 m a v dosahu zdroje napájení. Měla by mít volný výhled na oblohu s tím, že pro spolehlivý provoz na vašem trávníku je nutný výhled o úhlu alespoň 135° a pro optimální pokrytí musí mít referenční stanice výhled na stejné satelity jako sekačka.

BWF installation reference station
02.
Umístění nabíjecí stanice

Před nabíjecí stanici musí být dostatek volného prostoru s dobrým výhledem na oblohu, takže ji nelze umístit pod stromy nebo střechu. Musí mít také přístup ke zdroji napájení. Vzdálenost mezi vyvýšenými objekty, jako jsou živé ploty nebo budovy, musí být široká alespoň 6 m, aby nebránila signálu mezi satelity a nabíjecí stanicí.

03.
Úzké průchody

Pokud se na vašem trávníku nacházejí úzké průchody s vyvýšenými objekty na obou stranách, jako jsou budovy, živé ploty nebo stromy, vzdálenost mezi nimi by měla být alespoň 4 m, aby bylo zajištěno spolehlivé pokrytí těchto oblastí. U oblastí užších než 4 m lze vytvořit přepravní trasu, aby sekačka mohla tímto průchodem projet bez sečení.

BWF installation narrow passages
04.
Vyvýšené objekty ve tvaru písmene L – vyšší než 1 m

Pokud se v pracovní oblasti nacházejí budovy, živé ploty nebo stromy ve tvaru písmene L, mohou blokovat satelitní signál, což může ovlivnit fungování sekačky v této oblasti. Například ve vnitřním rohu domu ve tvaru písmene L by měla být pracovní plocha vytyčena alespoň 1,5 m od budovy.


BWF installation L shape areas
05.
Vyvýšené objekty ve tvaru písmene U – vyšší než 1 m

Pokud se v pracovní oblasti nacházejí budovy, živé ploty nebo stromy ve tvaru písmene U, mohou blokovat satelitní signál, což může ovlivnit fungování sekačky v této oblasti. Aby sekačka v této oblasti spolehlivě fungovala, její minimální šířka v jakémkoli směru by měla být alespoň 6 m. Pokud je objektem ve tvaru písmene U budova, která je vyšší než 3 m, pro zajištění pokrytí musí být šířka dvojnásobkem výšky budovy.

BWF installation U shape areas
06.
Stromy v pracovní oblasti

Pokud jsou na trávníku, kde má sekačka sekat, stromy a koruna stromu nebo několika stromů přesahuje šířku 4 m, může to ovlivnit satelitní signál. To znamená, že sekačka ztratí možnost získat přesnou polohu ze satelitu, což může ovlivnit její fungování.

Sekačka používá další senzory, aby mohla pokračovat v sečení na určitou vzdálenost s přesnou polohou, takže stromy s menší šířkou než 4 m pokrytí neovlivní.

BWF installation virtual boundaries
07.
Stromy v blízkosti objektů

U stromů, které se nacházejí v blízkosti živého plotu nebo budov, by vzdálenost mezi korunou stromu a objektem měla být alespoň 4 m. Sekačka používá další senzory, aby mohla pokračovat v sečení na určitou vzdálenost s přesnou polohou, ale velké husté stromy v blízkosti objektů mohou způsobit, že sekačka bude při provozu zastavovat, protože dojde k blokování satelitního signálu.

BWF installation tree areas

Připraveni na další krok?

Chcete-li zakoupit sekačku Automower® NERA s doplňkovou sadou modulu EPOS™, obraťte se na místního prodejce, který provede kontrolu zahrady.

Vyhledejte místního prodejce

Zjistěte více o řadě Automower® NERA.

Další informace

Další informace o instalaci sekačky Automower® NERA s doplňkovou sadou modulu EPOS™ naleznete v našem podrobném návodu.

Instalační příručka