Návody a příručky

Stručná příručka k vyřezávání řetězovou pilou

Vznešené a rychle se rozvíjející umění vyřezávání řetězovou pilou navazuje na starobylé řezbářství, které bylo v 50. letech 20. století modernizováno prvními řezbáři s řetězovou pilou.

Židle

Teddy bear
  1. Nejprve určete výšku židle. Ta se určuje podle toho, kde se stýkají dva počáteční šikmé řezy.
  2. Odpovídající řezy proveďte pod úhlem 90 stupňů proti prvním řezům. Tím se určí tloušťka nohou.
  3. Na všech stranách řežte rovně dolů, abyste odstranili kůru z noh.
  4. Obraťte židli a proveďte šikmý řez, abyste získali požadovaný úhel opěradla. Dbejte na to, abyste ve spodní části ponechali dostatek místa pro sedák.
  5. Závěrečné úpravy: Položte židli na bok a řežte rovně přesně směrem na předchozí řez – a je hotovo.
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 1 (Next Web Crop)
1. krok
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 2 (Next Web Crop)
2. krok
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 3 (Next Web Crop)
3. krok
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 4 (Next Web Crop)
4. krok
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 5 (Next Web Crop)
5. krok
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 6 (Next Web Crop)
Hotovo!

Polička na knihy

Book shelves
  1. Začněte tím, že kládu rozříznete na čtyři vysoké „kousky koláče“.
  2. Uprostřed kmene udělejte řez stejnou technikou jako při kácení stromu: Jeden řez veďte rovně ze strany a druhý shora dolů s mírným sklonem. Spodní polici vytvoříte dvěma jednoduchými řezy z boku, kterými určíte hloubku police, a jedním závěrečným řezem, kterým odstraníte vnitřek.
  3. V horní části klády udělejte několik zářezů.
  4. Pomocí dláta nebo podobného nástroje vyštípněte zbývající dřevo – a máte hotovo!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 1 (Next Web Crop)
1. krok
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 2 (Next Web Crop)
2. krok
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 3 (Next Web Crop)
3. krok
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 4 (Next Web Crop)
4. krok

Obsah tohoto článku poskytuje společnost Husqvarna pouze pro vaši osobní informaci a inspiraci. Není určen k použití jako návod pro výrobní postupy nebo jiné komerční účely. Obsah tohoto článku je pouze schematický a není vhodný pro účely působení jako průvodce konstrukcí ani neposkytuje žádnou formu poradenství týkajícího se síly a výdrže. Informace obsažené v tomto článku používáte na vlastní nebezpečí. Společnost Husqvarna ani její přidružené společnosti nenesou odpovědnost za jakékoli chyby nebo nepřesnosti v obsahu ani za jakékoli kroky provedené na jeho základě. Společnost Husqvarna se výslovně zříká veškerých záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, týkajících se přesnosti jakéhokoli poskytnutého obsahu nebo vhodnosti informací pro jakýkoli účel. Společnost Husqvarna v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo trestní škody, které vyplývají z použití nebo nemožnosti použití tohoto inspiračního článku nebo v souvislosti s ním.

Před použitím řetězové pily si důkladně přečtěte dodaný návod k použití a vždy používejte doporučené ochranné prostředky.