Automower 435X AWD
Návody a příručky

Aktualizace softwaru pro modely Automower® 435X AWD a Automower® 535 AWD

V loňském roce byla společnost Husqvarna informována o případech, kdy došlo k předčasnému snížení kapacity akumulátorů u dvou modelů: Automower® 435X a 535 AWD. V důsledku toho bylo nutné vyměnit akumulátor u určitého počtu výrobků. K dlouhodobému vyřešení problému byly naplánovány také dvě aktualizace softwaru.

Letos na jaře je čas na druhou aktualizaci softwaru, jejímž cílem je nainstalovat funkce sledování stavu akumulátoru. Díky tomu bude moci společnost Husqvarna sledovat stav akumulátorů všech sekaček těchto dvou modelů a upozorní majitele, pokud stav akumulátoru klesne na takovou úroveň, že bude nutné jej vyměnit. Výměnu akumulátoru zajistí naše síť místních prodejců a bude provedena zdarma až tři roky od zakoupení výrobku.

Jak zjistíte, že vaše sekačka potřebuje nový akumulátor

Prostřednictvím funkce zpráv v aplikaci Automower® Connect upozorníme všechny naše zákazníky v případě, že akumulátor sekačky vyžaduje jejich pozornost. Systém upozornění funguje následujícím způsobem:

  1. První upozornění informuje o nutnosti výměny akumulátoru v blízké budoucnosti a zobrazí se ve zprávách v aplikaci Automower® Connect. Název zprávy je „Je nutné vyměnit akumulátor“ a doporučujeme vám obrátit se na prodejce, aby mohl objednat nový akumulátor. Výrobek bude nadále fungovat běžným způsobem.
  2. Druhé upozornění „Akumulátor se blíží ke konci své životnosti“ se zobrazí na řídicím panelu v aplikaci Automower® Connect, jakmile bude nutná výměna akumulátoru. V této fázi může majitel výrobek stále používat, ale jednou denně se zastaví, aby upozornil na skutečnost, že je potřeba vyměnit akumulátor. Výrobek lze znovu spustit pomocí aplikace. Předejte sekačku k výměně akumulátoru co nejdříve.
  3. Ve třetí fázi se výrobek jednoduše zastaví a nebude fungovat, dokud nebude nainstalován nový akumulátor. Nezobrazí se žádná zpráva.

Upozorňujeme, že mezi jednotlivými výše popsanými fázemi pravděpodobně uplyne několik týdnů, což vám poskytne dostatek času k předání výrobku místnímu prodejci a instalaci nového akumulátoru. Jak bylo uvedeno výše, tato výměna je zdarma po dobu tří let od data nákupu výrobku.

Předem vám děkujeme za pochopení a spolupráci. Tento nový postup je navržen tak, aby sekačka vždy pracovala na nejvyšší úrovni, a to jak z hlediska bezpečnosti, tak funkčnosti.

S pozdravem

Husqvarna