Chainsaw 560XP
  1. Odpovědné plánování
Příběhy a inspirace

Péče o stromy a ochrana přírody – přirozená část moderního lesního hospodářství

Lesy jsou příliš hodnotné na to, abychom o nich nepřemýšleli z dlouhodobého hlediska. Z toho důvodu musí být péče o stromy a ochrana přírody součástí moderního lesního hospodářství.

Les je přirozeným prostředím, ve kterém se vyskytuje mnoho rostlin a zvířat, je hodnotným zdrojem dřeva, ale i místem, kam chodíme zklidnit mysl. Ve společnosti Husqvarna doufáme, že ještě mnoho budoucích generací bude mít stejnou šanci zažít les, jak je známe dnes. Když mluvíme o lese, musíme vzít v úvahu rostliny a zvířata, která v něm žijí, ale i lidi, kteří ho využívají a mají z něj radost, jako myslivci a milovníci přírody. To je důležité zejména při kácení v blízkosti hustě osídlených oblastí.

Chainsaw 562 XP

Odpovědné plánování

Plánování kácení zahrnuje plány kácení i plány ochrany životního prostředí. Ohledy na životní prostředí se v různých zemích a typech lesů liší. Obraťte se na zemědělské orgány a orgány pro ochranu životního prostředí ve vaší zemi a zjistěte, které předpisy a doporučení jsou zde platné.

Udržitelnost

Přečtěte si více o našem závazku udržitelnosti

Další informace