Návody a příručky

Ostření řetězu pily

Řezání tupým řetězem vede k vyšší spotřebě paliva a nadměrnému opotřebení. Tomu se dá naštěstí snadno vyhnout tím, že řetězy budete pravidelně a správně ostřit. Vše, co potřebujete vědět o ostření řetězové pily, najdete zde.

Co je potřeba k naostření řetězu?

K naostření řetězu potřebujete následující nástroje na ostření řetězu:

 • Kulatý pilník
 • Plochý pilník
 • Vodítko pilníku
 • Svěrák

Upozorňujeme, že kulatý pilník a vodítko pilníku se liší u různých typů řetězů.

How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Úhly pilování

Řezací zuby byste měli ostřit podle těchto úhlů:

 • Úhel ostření hřbetu zubu
 • Úhel bočního ostření zubu
 • Úhel ostření spodní strany zubu
 • Nastavení výšky omezovacího zubu

Úhly se mohou lišit podle typu řetězu. Navrátit řezací zuby zpět do správných úhlů lze nejlépe pomocí vodítka pilníku. Tak nemusíte přemýšlet o různých úhlech, abyste zajistili dobrý výsledek. Stačí postupovat podle pokynů, a na řezacích zubech vytvoříte správné úhly.

Illustrations Use Chainsaw Book 1 Working with chainsaws, part 1 (2:3 ratio)

Jak často je třeba řetěz ostřit?

Ostrost řetězu se časem snižuje, i když se vyhnete řezání do předmětů, které ostrost snižují (kameny, půda atd.). Řetěz se tupí. Pokud se řetěz zařízne do kamene, je nepoužitelný a je třeba jej okamžitě naostřit. Pokud používáte řetězovou pilu po většinu dne, je vhodné řetěz ostřit po každém doplnění paliva. Je snazší ostřit řetěz trochu a častěji než s tím vyčkávat delší dobu. Tak získáte větší přesnost a budete při práci efektivnější.

Jak naostřit řetěz?

Pro nejlepší naostření doporučujeme používat vodítko pilníku Husqvarna. Snažte se upilovat co nejméně materiálu.

Nejdříve najděte nejkratší zub. Všechny zuby byste měli upilovat do stejné délky, jakou má ten nejkratší z nich.

 • Položte vodítko pilníku na řetěz. Šipky na vodítku pilníku by měly směřovat ve směru otáčení řetězu (směrem ke kolečku na špičce lišty). Ujistěte se, že je vodítko v kontaktu s řetězem.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1
 • Použijte kulatý pilník. Umístěte pilník pod úhlem 90° vzhledem k válečkům na vodítku. Pilujte oběma rukama. Pilník by měl spočívat na obou válečcích. Naostřete řezací zub směrem od sebe pomocí plynulých tahů.
 • Nyní naostřete všechny řezací zuby. Každý zub je třeba pilovat tak dlouho, dokud nebude naostřený. Je důležité, aby byly všechny řezací zuby stejně dlouhé.
Working with chainsaws part 1
 • Po naostření všech řezacích zubů na jedné straně uvolněte svěrák a připevněte vodicí lištu z opačné strany. Potom naostřete řezací zuby stejným způsobem z druhého směru.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Ostření v lese

Upínací držák je užitečným nástrojem pro ostření v terénu. Připevněte jej k pařezu či kmeni a zajistěte vodicí lištu jako u obyčejného svěráku. Naostřete řetěz podle pokynů pro ostření.

Working with chainsaws part 1

Jak správně nastavit omezovací zub?

Nastavení výšky omezovacího zubu určuje, jak hluboko budou zuby řezat. Pokud je nastavena nízká výška omezovacího zubu, zuby budou řezat velmi malé množství dřeva.

Pokud je nastavena vysoká výška omezovacího zubu, zuby se do dřeva zaříznou hluboko. To znamená agresivnější řez a vysoké vibrace. Zvýší se také nebezpečí zpětného vrhu a řetězová pila je vystavena nadměrnému namáhání.

Během obvyklého zatížení kontrolujte výšku omezovacího zubu po 3. až 5. ostření řetězu. Během nadměrného zatížení provádějte kontrolu častěji. Ke kontrole a nastavení správné výšky omezovacího zubu použijte příslušný nástroj a plochý pilník. Značky „Soft“ a „Hard“ na omezovacím zubu odkazují na měkké dřevo (jehličnaté stromy) a zmrzlé nebo tvrdé dřevo (listnaté stromy).

Kdy je třeba vyměnit řetěz?

Čas na výměnu pilového řetězu přichází, když je nejdelší část řezacího zubu opotřebena na délku kratší než 4 mm nebo pokud na řetězu najdete praskliny.