Výrobky a inovace

Neutrální znamená neutrální také pro nás

Re-Power – uhlíkově neutrální palivo

Příroda je místem, kde všichni trávíme většinu času, a péče o lidi a životní prostředí je pro nás proto přirozená. Nová alkylátová paliva Husqvarna Re-Power s obsahem obnovitelných zdrojů zajišťují ve srovnání s běžným benzínem čistší spalování ve 2dobých a 4dobých motorech.

Symbol Campaign Climate Neutral - EN with forest background

Jak palivo Re-Power ovlivňuje životní prostředí?

Paliva pro spalovací motory při používání vytvářejí emise CO2. U paliva Re-Power pochází část emisí CO2 z obnovitelných surovin, což snižuje uhlíkovou stopu ve srovnání s běžným alkylátovým palivem.

Fuel 2T and 4T Re-Power - campaign image

Jak tyto problémy řešíme?

Minimalizací emisí snižujeme náš příspěvek CO2. To však stále nestačí. Ve prospěch neutrální uhlíkové stopy jsme se rozhodli odlišit.

Ve spolupráci se společností First Climate Market AG nakupujeme kredity na základě projektu kompenzací uhlíkových emisí na větrné farmě v Indii. Projekt je certifikován podle Mechanismu čistého rozvoje a Zlatého standardu.

Windmill

Jak daleko jsme se dostali?

Jsme hrdí na to, že naše paliva pro dvoudobé a čtyřdobé motory mají neutrální uhlíkovou stopu. Úsilí není zdaleka u konce, ale jde o krok kupředu správným směrem.

Společnost Husqvarna se zavázala ke snižování uhlíkové stopy v oblastech, které může ovlivnit. Kromě snižování emisí uhlíku a dodržování globálních standardů má naše iniciativa Neutrální uhlíková stopa širší záběr. Vyskytuje se ve všem, co děláme – nízkouhlíková společnost vyžaduje týmové úsilí všech článků řetězu.

Xplorer Solid outdoors forest

Často kladené dotazy

Společnost Husqvarna se zavázala ke snižování uhlíkové stopy v oblastech, které může ovlivnit. Dnešní zákazníci touží po produktech s nízkou uhlíkovou stopou, která podporuje jejich snahu dosáhnout uhlíkové neutrality. Zaměstnanci dávají přednost zaměstnavatelům, kteří usilují o ochranu životního prostředí, a investoři ve svých investičních portfoliích analyzují klimatická rizika. Proto existuje spousta dobrých důvodů, aby se společnosti angažovaly v iniciativách na ochranu klimatu.

Uhlíková stopa se definuje jako celkové emise vyprodukované jednotlivcem, organizací nebo výrobkem, vyjádřené jako ekvivalent oxidu uhličitého. Ve většině případů nelze celkovou uhlíkovou stopu přesně vypočítat z důvodu nedostatečné znalosti údajů a složitých interakcí mezi procesy, které se na ní podílejí.

Největší uhlíková stopa paliva obecně souvisí s fází používání. Emise uhlíku vznikají také při těžbě surovin, výrobě a distribuci paliva. Zvýšením obnovitelného obsahu paliva se zajistí snížení fosilních emisí při jeho použití.

Uhlíkový kredit je finanční měrná jednotka, která umožňuje organizacím i jednotlivcům podpořit přechod na nízkouhlíkovou budoucnost. Kdykoli projekt ověří snížení, zamezení nebo zničení jedné metrické tuny oxidu uhličitého, vznikne jeden uhlíkový kredit. Po snížení emisí na minimum je nákup uhlíkových kreditů dalším způsobem, jak může společnost podniknout kroky v oblasti klimatu, které přesahují její vlastní oblast vlivu.

Jedna kompenzace uhlíkových emisí znamená kompenzaci za vypouštění jedné tuny oxidu uhličitého (CO2) do atmosféry tím, že zabráníme jedné tuně oxidu uhličitého, aby se dostala do atmosféry jinde (například investicemi do obnovitelných zdrojů energie), případně tím, že odstraníme jednu tunu CO2, která tam již je (například podporou výsadby stromů).

Kompenzace uhlíkových emisí se měří v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2e). Jedna tuna kompenzace uhlíkových emisí představuje snížení množství oxidu uhličitého nebo jeho ekvivalentu v jiných skleníkových plynech o jednu tunu.

Kjótský protokol schválil kompenzace jako způsob, jak mohou vlády a soukromé společnosti získávat uhlíkové kredity, s nimiž lze obchodovat na trhu. Kjótský protokol zavedl tzv. mechanismus čistého rozvoje (CDM), který ověřuje a měří projekty snižování uhlíkových emisí, aby se zajistilo, že přinášejí skutečné přínosy a jsou opravdu „dodatečnými“ aktivitami, které by jinak nebyly realizovány.

Zlatý standard neboli Zlatý standard pro globální cíle program certifikačních značek a log pro nevládní projekty snižování emisí v rámci Mechanismu čistého rozvoje (CDM). Vydává a spravuje ho nezisková nadace Gold Standard Foundation se sídlem v Ženevě ve Švýcarsku.

Byly zavedeny normy, které kupujícím poskytují jistotu, že snížení emisí, kterým se daný projekt chlubí, je skutečně reálné, kvantifikovatelné a dodatečné. Důvěryhodné normy poskytují vysoce kvalitní, nezávisle ověřené posouzení snížení emisí dosaženého projektem.

Alkylátová paliva pro dvoudobé a čtyřdobé motory Husqvarna Re-Power.

Využívá se spotřeba energie (naměřený výkon) odhadovaná během životnosti konkrétního produktu. Spotřeba energie se násobí koeficientem uhlíkových emisí specifickým pro zemi použití. U paliva Re-Power se palivo na litr násobí emisním faktorem pro benzín. Součet se rovná uhlíkovým emisím jednoho litru benzínu.

Zahrnuta je fáze použití paliva. Zahrnuta není uhlíková stopa z výroby nebo distribuce.

Společnost First Climate Markets AG je předním poskytovatelem řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie, uhlíkových kompenzací a vodního hospodářství. Společnost podporuje soukromé a veřejné organizace v Evropě, Asii a Tichomoří i v Americe při dosahování jejich cílů v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje. Provádí to tak, že vyvíjí a dodává ekologická energetická řešení, vypočítává, snižuje a kompenzuje emise uhlíku a vyvíjí strategie hospodaření s vodou.

Udržitelnost

Přečtěte si více o našem závazku udržitelnosti

Další informace