Návody a příručky

Jak přejít na sadu do terénu u sekačky Husqvarna Automower® řady 300

Když je trávník kluzký nebo máte na zahradě svahy, naše sada do terénu usnadní sekačce Automower® práci. Tato jednoduchá příručka vám ukáže, jak můžete robotickou sekačku snadno vybavit sadou do terénu. Pokyny pro sekačky řady Automower® 400 naleznete zde:

Kontrolní seznam pro výměnu koleček sady do terénu u robotické sekačky

 1. Umístěte plochý šroubovák pod kryt kola a vyjměte jej tím, že jej ohnete směrem ven.
 2. Pomocí nástrčného klíče povolte matici.
 3. Sejměte pneumatiku a nahraďte ji kolem ze sady do terénu.
 4. Nasaďte před matici podložku, poté matici utáhněte nástrčným klíčem.
 5. Znovu připevněte kryt kola.

Kontrolní seznam pro výměnu kartáčků sady do terénu u robotické sekačky

 1. Otevřete víko pro nastavení výšky sečení na panelu sekačky Automower®.
 2. Zatlačte dvě západky pod krytem na každé straně dovnitř, čímž uvolníte horní kryt.
 3. Ohněte horní kryt tak, že na něj jednou rukou zatlačíte směrem dopředu od zadního konce, a druhou rukou jej vycvakněte tak, že na něj uprostřed zatlačíte směrem nahoru. Postup proveďte na obou stranách.
 4. Zvedněte horní kryt směrem dozadu a sejměte jej.
 5. Vložte čtvercovou matici do plastového otvoru.
 6. Vložte do otvoru kartáč.
 7. Umístěte plastový držák nad otvor pro kartáč a matici a vsuňte jej do otvoru nad kartáčem. Pro levou a pravou stranu jsou k dispozici odlišné plastové držáky, označené písmeny L nebo R.
 8. Vložte do otvoru šroub a utáhněte jej pomocí imbusového klíče.
 9. Nasaďte horní kryt tak, že jej nejprve nasunete do požadované polohy v přední části, poté zlehka ohněte zadní díl a vložíte jej do otvorů v zadní části. Postup proveďte na obou stranách. Zacvakněte prostřední část tak, že jej zatlačíte dolů rukama.