Návody a příručky

Jak přejít na sadu do terénu u řady Husqvarna Automower® 400

Když je trávník kluzký nebo máte na zahradě svahy, naše sada do terénu usnadní sekačce Automower® práci. Tato jednoduchá příručka vám ukáže, jak můžete na robotické sekačce snadno přejít na sadu do terénu. Pokyny pro sekačky řady Automower® 300 naleznete zde:

Kontrolní seznam pro montáž sady do terénu

  1. Obraťte sekačku Automower® vzhůru nohama.
  2. Umístěte plochý šroubovák pod kryt kola a vyjměte jej tím, že jej ohnete směrem ven.
  3. Pomocí nástrčného klíče povolte matici.
  4. Demontujte pneumatiku.
  5. Umístěte čtvercovou matici do plastového otvoru.
  6. Umístěte držák kartáče do požadované polohy a pevně ho zašroubujte. Upozorňujeme, že jeden držák kartáče je k dispozici pro levou (L) a jeden pro pravou stranu (R).
  7. Vložte kartáč do druhého držáku kartáče a upevněte jej pomocí imbusového klíče.
  8. Umístěte kolo sady do terénu do požadované polohy.
  9. Umístěte podložku a matici do požadované polohy a utáhněte ji pomocí nástrčného klíče.
  10. Znovu připevněte kryt kola.