Automower NERA wire free installation - web use only
Návody a příručky

Průvodce instalací virtuální hranice sekačky Husqvarna Automower®

Maximalizujte potenciál své sekačky zajištěním správné instalace na zahradě. Zde je náš jednoduchý a podrobný průvodce spolu s instruktážním videem, které vám pomůžou nainstalovat robotickou sekačku bez ohraničujících vodičů.

1. krok Zkontrolujte, zda máte vše potřebné

Než začnete s instalací robotické sekačky s doplňkovým modulem Husqvarna EPOS™ a referenční stanicí, ověřte, že máte všechno, co budete potřebovat.

Mělo by jít o tři různé balíky:

 1. robotickou sekačku,
 2. doplňkový modul Husqvarna® EPOS™,
 3. referenční stanici EPOS™ RS1.

Než začnete sekat, musí být sekačka nabitá a aktualizovaná na nejnovější firmware. Proto je třeba být blízko elektrické zásuvky. Pokud máte model 310E NERA nebo 320 NERA, musíte být v dosahu sítě Wi-Fi, protože tyto modely nemají mobilní připojení. Budete také potřebovat šroubovák Torx T20, aby bylo možné na sekačku nainstalovat doplňkový modul EPOS™.

2. krok Stáhněte si aplikaci Automower® Connect

Stáhněte si aplikaci Automower® Connect z obchodu App Store nebo Google Play. Po stažení se zaregistrujte a vytvořte si účet Husqvarna.

3. krok Smontujte nabíjecí stanici Nabíjecí stanice se dodává ve dvou částech, které je nutné sestavit.

 1. Otevřete víko a nasaďte přední část nabíjecí stanice.
 2. Připojte nabíjecí kabel k napájecímu kabelu a protáhněte jej ze zadní strany nabíjecí stanice.
 3. Nasaďte pryžovou průchodku na místo a poté připojte jeden kabel k nabíjecí stanici a druhý k nabíjecímu kabelu.
 4. Zavřete víko a zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Když tento postup provedete správně, bude nabíjecí stanice blikat modře. Pokud bude blikat červeně, zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.
Virtual installation illustration
Virtual installation illustration

4. krok Nabijte a spusťte sekačku

Umístěte sekačku do nabíjecí stanice. Sekačka se automaticky zapne a začne nabíjet. 

5. krok Spárujte sekačku s aplikací

Pokud je sekačka v pohotovostním režimu, stiskněte ovládací kolečko (kód PIN 1234) a postupujte podle pokynů v aplikaci. V aplikaci uvidíte, že se sekačka nabíjí. Pokud máte model 310E NERA nebo 320 NERA, nesmíte v tomto kroku vynechat připojení k síti Wi-Fi. Rovněž nepřeskakujte spárování s cloudem v aplikaci (to platí to pro všechny modely sekaček Automower®).

POZNÁMKA: Pokud jste už v této fázi připojili doplňkový modul, nemusí se spárovat. Vypněte sekačku a odpojte z ní kabel doplňkového modulu. Nechte jej odpojený, zapněte sekačku a opakujte párování.

6. krok Nainstalujte doplňkový modul EPOS™

 1. Vypněte sekačku.
 2. Opatrně zatáhněte horní kryt sekačky nahoru a sejměte jej.
 3. Uvolněte šrouby šroubovákem Torx T20 a sejměte plastový kryt.
 4. Sejměte plastový vodotěsný kryt z kabelu v sekačce a připojte kabel modulu EPOS™.
 5. Upevněte modul EPOS™ pomocí stejných šroubů.
 6. Připevněte horní kryt na sekačku.
 7. Zapněte sekačku.

Spustí se aktualizace firmwaru, která může chvíli trvat (někdy až hodinu). V tomto kroku není třeba spustit aplikaci nebo být s telefonem v blízkosti sekačky. V mezičase můžete pokračovat dalším krokem a umístit referenční stanici.

Virtual installation illustration
Virtual installation illustration
Virtual installation illustration
Virtual installation illustration

7. krok Nastavte referenční stanici

Najděte nejlepší místo pro referenční stanici, tedy s dobrým výhledem na oblohu a ideálně blízko elektrické zásuvky. Referenční stanice je odolná vůči vlivům počasí a může být ponechána venku po celý rok. Je důležité, aby po vytvoření virtuálních hranic zůstala pevně na místě, a proto se nedoporučuje ji dávat na sloupek. Sekačka nemusí mít přímý výhled na referenční stanici, aby mohla sekat. Po nalezení nejvhodnějšího místa nainstalujte referenční stanici a připojte ji do elektrické zásuvky. Referenční stanice bude potřebovat nějaký čas na připojení k satelitům. To může trvat až 15 minut. Po dokončení se rozsvítí zelená kontrolka na referenční stanici. Nyní je připravená na párování se sekačkou. Postupujte podle pokynů k nastavení systému EPOS v aplikaci Automower® Connect.

Virtual installation illustration
Virtual installation illustration
Virtual installation illustration

8. krok Umístěte nabíjecí stanici na místo

 1. Pokud jste to ještě neudělali, je načase najít nejlepší místo pro nabíjecí stanici, ideálně blízko elektrické zásuvky. Stanici je nutno umístit tak, aby mohl být dokovací bod v otevřeném terénu s dobrým výhledem na oblohu (nikoli pod stromy nebo střechou). Dokovací bod je virtuální bod, který je zpravidla umístěný 1–2 metry před nabíjecí stanicí a sděluje sekačce umístění nabíjecí stanice. Upozorňujeme, že výhled na oblohu potřebuje jen dokovací bod, nikoli samotná nabíjecí stanice. Připojte nabíjecí stanici k síťové zásuvce s napětím 100–240 V.
 2. Přejděte do aplikace a nechte sekačku najít dokovací bod před nabíjecí stanicí. Aplikace vám pomůže s nastavením instalace.

9. krok Vytvořte virtuální hranice

Upozorňujeme, že trasové body se umístí do levého předního rohu sekačky. Hranice by neměly v blízkosti kmenů, pokud je koruna stromu širší než 4 m. Satelitní pokrytí se bude v průběhu roku měnit podle toho, jak budou stromy ztrácet listy nebo růst.

 1. Virtuální hranice můžete vytvořit v aplikaci v části s mapou po výběru možností Přidat > Pracovní oblast. Použijte funkci appDrive k dálkovému řízení sekačky ve směru hodinových ručiček po trávníku. Během jízdy se sekačkou umístěte body do rohů nebo zatáček, abyste vytvořili hranici. Důležité je, kde trasové body nastavíte, nikoli jak se mezi nimi pohybujete. Po vytvoření hranice můžete body v aplikaci upravit v zobrazení mapy.
 2. Řízení zón si můžete přizpůsobit vytvořením zakázaných zón, které zabrání vjezdu sekačky do určitých oblastí. Ty lze vytvořit v aplikaci v části s mapou výběrem možnosti Přidat > Zakázaná zóna. Zakázanou zónu vytvoříte tak, že sekačkou na dálku pojedete kolem oblasti proti směru hodinových ručiček. Stisknutím tlačítka DONE (HOTOVO) propojíte poslední bod s prvním.
 3. Pokud je nabíjecí stanice umístěna mimo pracovní oblast, musíte vytvořit přepravní trasu, která sekačku navede z pracovní oblasti do dokovacího bodu nabíjecí stanice. Tu lze vytvořit v aplikaci v části s mapou výběrem možnosti Přidat > Přepravní trasa. Dbejte na to, aby výchozí bod přepravní trasy byl alespoň 1 m směrem dovnitř pracovní oblasti. Pokud máte více pracovních oblastí, musí mít každá vlastní přepravní trasu k nabíjecí stanici.
Virtual installation illustration
Virtual installation illustration

10. krok Nastavte plán v aplikaci a začněte sekat

Nyní můžete začít sekat trávník a případně si nastavit plán, se kterým bude sečení pohodlné a pravidelné. Aplikace vám poskytne další tipy a informace, které vám pomohou optimalizovat sekačku, ušetří váš čas a pomohou vám zajistit vždy perfektně udržovaný trávník.