O lese - péče a ochrana přírody s firmou Husqvarna


Péče o stromy a ochrana přírody - přirozené součásti moderního lesnictví

Lesy nám poskytují mnoho užitku, ale jsou zejména nepostradatelnou součástí našeho životního prostředí. Proto jejich zachování, údržba a vhodné rozšiřování patří mezi nejdůležitější činnosti moderního lesnictví.


Les je přirozeným prostředím pro rostliny a zvěř, hodnotná zásobárna dřeva a jiných surovin, stejně tak místo, kam si chodíme odpočinout. Ve společnosti Husqvarna doufáme, že mnoho následujících generací bude mít možnost využívat les stejně tak, jak tomu je dnes. Při kácení stromů musíme mít na mysli nejen porosty a zvěř, která v lese žije, ale také lidi, kteří si les užívají, jako jsou lovci nebo outdooroví nadšenci. Toto je zejména důležité při kácení v blízkosti hustě obydlených oblastí.
;

Limbing in the forest

Odpovědné plánování

Kácení lesa nesmí mít nahodilý charakter, ale musí být pečlivě zváženo a naplánováno. Kromě ekonomických zájmů je třeba vzít v úvahu i ekologické aspekty a platnou legislativu. 
Ani dnes si vlastníci lesa nemohou hospodařit pouze podle svého uvážení, ale musí se řídit zákonem č. 289/1995 Sb a celou řadou na něj navazujících vyhlášek. Český zákon o lesích patří mezi moderní lesnické legislativní normy a svým pojetím patří mezi nejpřísnější v Evropě.
Související články