O lese - péče a ochrana přírody s firmou Husqvarna

  • 560XP
    O lese

    Péče o stromy a ochrana přírody - přirozené součásti moderního lesnictví

    Lesy nám poskytují mnoho užitku, ale jsou zejména nepostradatelnou součástí našeho životního prostředí. Proto jejich zachování, údržba a vhodné rozšiřování patří mezi nejdůležitější činnosti moderního lesnictví.