Začínáme

Úklid po bouři s řetězovou pilou – bezpečný postup

Rodiny uvězněné pod zřícenými stromy ve svých domovech. Stromy, které sice ještě stojí, ale mohou na vás spadnout při práci. Woodman Speights pracuje jako hasič ve státě Mississippi, kde se často vyskytují bouře a tornáda. Má  mnoho zkušeností s odstraňováním spadlých stromů. Woodman Speights říká: "Už jsem zažil mnoho bouří, které napáchaly obrovské škody. Likvidace následků bouře je velmi náročná a nebezpečná práce, proto ji mohou dělat jen skuteční profesionálové, kteří mimo jiné skvěle ovládají práci s řetězovou pilou."

562 XP

Hlavní výzva: Práce s napruženými stromy

 • Čas: Záleží na rozsahu poškození
 • Obtížnost: Vysoká
 • Úroveň: Profesionální

W o o d m a n   S p e i g h t s

Věk: 23

Profese: Hasič, pracující v hasičském sboru města Starkville 

Rodné město: Ponotoc, Mississippi, USA

Úklid oblasti, která byla zasažena bouří, představuje jeden z nejtěžších úkolů při práci s řetězovou pilou. Podle statistiky dochází v průběhu úklidu k více poraněním než při vlastní bouři. Woodman Speights a jeho kolegové z hasičského sboru v Starkville jsou vždy připraveni vyrazit do práce s řetězovou pilou po ruce. V průběhu jeho poslední mise po bouři byla situace při úklidu velmi kritická - rodinný dům byl zasažen ohromným dubem.

"Obdrželi jsme telefonát, že ohromný strom prorazil střechu rodinného domu. Ale abychom se tam dostali, museli jsme nejprve odklidit množství padlých stromů v ulicích".     

Woodmanova jednotka použila řetězové pily, aby si vyčistila cestu. Tato práce zahrnovala i několik nebezpečných situací jako elektrické vedení, popadané dráty elektrického vedení a sutiny.

"Nejdůležitější je zůstat klidný. Pokud začnete dělat věci bez rozmyslu, poraníte se. A to je velmi špatná situace, když se zraníte," říká Speights.

Díky dobrovolníkům, kteří odklízeli odřezané větve a sutiny, první část úklidu byla provedena během 30 minut a hasiči mohli vstoupit do domu. V tom okamžiku zjistili, že koruna ohromného stromu kompletně zablokovala vstupní halu a uvěznila rodinu v jedné z ložnic v horním patře.

"Začali jsme kontrolovat větve, zda nejsou napružené, žádná z nich nebyla. Tak jsme odřezali větve a uvolnili jsme cestu pro rodinu"."Nejdůležitější je zachovat klid. Pokud začnete dělat věci bez rozmyslu, poraníte se."


Jaká je vaše nedůležitější rada pro uživatele řetězové pily, pokud se jedná o úklid po bouři?

"Mějte vždy na paměti, pokud budete mít jakékoli pochybnosti, zda situaci zvládnete - nedělejte to. Pokud budete mít pocit, že nejste dostatečně vybaveni nebo dostatečně zkušení a pokud se nejedná o stav nouze, měli byste to přenechat profesionálům."

7 profesionálních rad pro úklid po bouři:

Než začnete

 1. Prohlídka místa Zjistěte rozsah poškození. Jsou ve stromech nebo jejich okolí stržené dráty nebo jiné překážky? Je ve dřevě pnutí, které ovlivní pád stromu?
 2. Rozhovor Ujistěte se, že všichni, kdo se podílí na odstraňování škod, jsou profesionálové, kteří přesně ví, co mají dělat. Tuto práci mohou provádět pouze řádně proškolené osoby.
 3. Ústupová cesta       Než se pustíte do práce, připravte si ústupovou cestu.
1. Zvolte správné nářadí

Musíte mít jistotu, že při práci s řetězovou pilou používáte odpovídající ochranné oděvy. Musíte také pravidelně kontrolovat bezpečnostní prvky stroje, aby byly v bezvadném stavu. Současně mějte u sebe lékárničku první pomoci, dostatečné množství paliva a oleje pro vaši řetězovou pilu.

A pamatujte si, že při práci s pilou je nejlepší mít vedle sebe pomocníka. Nikdy nepracujte samotní.

"Velitel obvykle přiděluje týmu specifické úkoly. Velmi často nám také pomáhají dobrovolníci. Je proto nanejvýš důležité, aby každý, kdo je zapojen, správně komunikoval, než je práce zahájena, protože je téměř nemožné slyšet cokoli v hluku motorů řetězových pil a s nasazenou ochranou sluchu", říká Speights.

2. Naplánujte si práci

Když se blížíte k oblasti zasažené bouří, nepospíchejte a vyhodnoťte situaci. Jsou v korunách stromů spadané dráty elektrického vedení nebo trosky? Jsou v oblasti napružené nebo popadané stromy s vyvrácenými kořeny? Neměli byste se pouštět do práce dříve, než budete mít dobrý výhled na to, co je před vámi. Je také velmi důležité naplánovat si ústupovou cestu, pro případ, že se něco stane.

"Jediný moment, kdy musíte při úklidu utíkat, je ten, když na vás padá strom. V ten moment musíte být schopni upustit pilu a utíkat po ústupové cestě", říká Speights.

3. Řezání v místě, kde se nachází pnutí

Jedna ze stále se opakujících výzev při odklízení následků bouře je úklid spadaných stromů, které jsou napružené. Pnutí může způsobit neočekávaný pohyb při řezání stromu, vymrštění větví, které vás mohou poranit nebo zasáhnout vaši pilu nebo může dojít k pohybu kmene, který vás může uvěznit.

Speights vysvětluje, jak postupuje při likvidaci napruženého stromu:

"Začneme odřezáváním slabých větví, abychom získali lepší pohled na situaci. Následně odstraníme co možná nejvíc zátěže, než začneme odřezávat napružené větve. Následuje malý řez na straně pnutí, aby se pnutí trochu uvolnilo, a pomalu, kontrolovaně provedeme další tři až čtyři malé zářezy, dokud se pnutí zcela neuvolní. Důležité je postupovat pomalu a krok za krokem."

Přeřezávání napruženého, spadlého stromu

Toto je nebezpečná práce a může být prováděna pouze vyškoleným profesionálem.

Při přílišném pnutí: Uvolnění na tlakové straně

Varianta, při které řežete pouze z vnitřní strany oblouku (tlakové strany). Proveďte řez jako při otevřeném směrovém zářezu s větším úhlem otevření. Řezejte po kouscích na každé straně, dokud pnutí nezačne povolovat. Pnutí je uvolňováno pomalu při dobré kontrole a směru. Dávejte pozor na špičku vodící lišty, aby nedošlo ke zpětnému vrhu.

Otevřený směrový zářez s vrchním řezem

Při mírném pnutí: Uvolnění na tlakové straně

1. Proveďte otevřený směrový zářez na vnitřní straně prohnutého kmene, do přibližně jedné třetiny síly kmene.

2. Zůstaňte na vnitřní straně oblouku a provádějte malé zářezy na vnější straně oblouku ve střední části zářezu, dokud se kmen nezlomí.

Kácejte ve správném pořadí

Stromy popadané při bouřce nebo vichru by měly být káceny ve směru větru. Nehazardujte a vždy si připravte ústupovou cestu. Začněte se stromy na vrchu, abyste snížili riziko jejich pádu do nebezpečné polohy a nedošlo k vašemu uvěznění nebo poranění. Stromy na obrázku se kácí v následujícím pořadí: 1, 2, 3 a 4.

 1. Nakloněný strom

 2. Zlomený strom, zavěšený/kácený strom
 3. Ležící strom s vyvrácenými kořeny

 4. Přelomený strom, vysoký pařez
Kácejte ve správném pořadí
4. Kácení nakloněného stromu

Začněte s kácením nakloněného stromu. Kořenový systém stromu je pravděpodobně pod tlakem a jeho poloha je nestabilní. Z tohoto důvodu nikdy nechoďte do oblasti těžební plochy, kam strom dopadne. Porazte strom metodou "bezpečnostního okénka" nebo na prudkém svahu pomocí V-řezu nebo hlubokého V-řezu. Strom potom spadne pomalu a zůstane přichycený k pařezu v průběhu pádu aniž by cokoli rozštípal nebo na něco narazil.

5. Kácení zlomeného stromu s visící špičkou
Rodiny uvězněné pod zřícenými stromy ve svých domovech. Stromy, které sice ještě stojí, ale mohou na vás spadnout při práci. Woodman Speights pracuje jako hasič ve státě Mississippi, kde se často vyskytují bouře a tornáda. Má  mnoho zkušeností s odstraňováním spadlých stromů. Woodman Speights říká: "Už jsem zažil mnoho bouří, které napáchaly obrovské škody. Likvidace následků bouře je velmi náročná a nebezpečná práce, proto ji mohou dělat jen skuteční profesionálové, kteří mimo jiné skvěle ovládají práci s řetězovou pilou."
 1. S odřezáváním začněte od vrchu, aby bylo jednodušší s kmenem otáčet.
 2. Otočte prasklou část směrem dolů pomocí vynášecího háku, odvalovací pásky nebo ji uvolněte pomocí stroje.
 3. Nyní porazte vysoký pařez obvyklým způsobem. Buďte opatrní - kmen obvykle padá rychle a zadní, silná část kmene může vyskočit a koulet se nevypočitatelně.

Otevřený směrový řez na vnitřní straně zakřiveného kmene
6. Zpracování stromu s vyvrácenými kořeny

Stromy v polomech s vyvrácenými kořeny nesmí být nejprve řezány na silnějším konci, pokud existuje jakékoli riziko, že by se kořeny mohly převrátit kopancem vaším směrem. Pokud musí být celý strom zpracován řetězovou pilou, je nejlepší začít od špičky. To uvolní jakékoli pnutí, než se dostanete ke kořenům. Začněte odvětvováním kmene, abyste snadno viděli, zda je kmen napružený. Nyní si odměřte délku polena od špičky a uřízněte ho zde. Eventuálně přeřízněte kmen co nejdále na silném konci kmene tak, aby kořeny nemohly převrátit kopancem. Nyní použijte traktor s hydraulickou rukou nebo navijákem, abyste postavili vyvrácené kořeny s vysokým pařezem.

Výstraha: Když byl kmen odříznut, nesmí být strom s vyvrácenými kořeny ponechán stojící. Opomenutí dokončit kompletní poražení stromu může vyústit k jeho pádu na kolemjdoucí a způsobit zranění nebo smrt.

Odříznutí kořenů manuálně než je strom zpracován strojem může být provedeno pouze tehdy, nehrozí-li nebezpečí, že se strom v vyvrácenými kořeny nepřevrátí. Musíte se také nacházet v bezpečné pozici, pokud by se kmen převrátil kopancem.

Když je kmen odřezáván od kořenů, může se velkou silou pohybovat do stran. Proto mějte ústupovou cestu za vámi vždy volnou. Postavte se tak, aby byl strom s vyvrácenými kořeny na vaší levé straně a řezejte kmen napravo, asi půl metru nahoru po kmeni. Nyní máte chráněné nohy, pokud by kmen kopl do strany, až bude přeříznutý.Přeřezávání stromu s vyvrácenými kořeny Odříznutí kmene stromu s vyvrácenými kořeny
7. Kácení zlomených stromů bez visící špičky

Zlomené stromy a vysoké pařezy se kácí obvyklým způsobem, jako normální stromy. Avšak mějte na paměti - kmen padá obvykle velmi rychle a může na široké straně odskočit a neočekávaně se odvalit.