Důkladná příprava na práci


Našich 7 rad pro bezpečné a efektivní odvětvování

Při práci s řetězovou pilou, je odvětvování operace, která obvykle vyžaduje nejvíce času a úsilí. Jinými slovy řečeno, musíte tomu věnovat hodně času, abyste zvládli dobrou techniku.

Pokud nemáte s odvětvováním zkušenosti, měli byste postupovat pomalu a metodicky, postupně zvyšovat tempo. Mějte vždy na paměti: pokud vás začnou bolet záda, může to být znamení toho, že musíte vylepšit vaši techniku. Níže jsou uvedena některá základní pravidla pro bezpečné a efektivní odvětvování.

1. Správná výška


Nejvhodnější pracovní výška pro odvětvování je, když strom leží ve výšce od vašeho pasu do výše kolen. Správné výšky můžete docílit, když se vám podaří porazit strom tak, aby padl na již pokácené stromy, klády, kameny nebo nerovnosti terénu. Nezapomeňte pokrčit kolena - nikoli vaše záda.Pokud nemáte s odvětvováním zkušenosti, měli byste postupovat pomalu a metodicky, postupně zvyšovat tempo. Mějte vždy na paměti: pokud vás začnou bolet záda, může to být znamení toho, že musíte vylepšit vaši techniku. Níže jsou uvedena některá základní pravidla pro bezpečné a efektivní odvětvování.

2. Pevně a bezpečně


Zaujměte pevný postoj na levé straně kmene stromu s nohama od sebe v úhlu 45° ke kmeni. Pracujte s pilou co nejblíže tělu a stabilizujte váš postoj ve dvou směrech. Dbejte na to, abyste měli snadný dosah na větve a tím omezili na minimum nebezpečný pohyb nohou při odvětvování.3. Držte ji dole


Abyste předešli případnému úrazu je důležité, abyste řetězovou pilu nezvedali z kmene víc než je nezbytné. Pilu přenášejte co možná nejméně a používejte ji jako páku, tělo pily opírejte o kmen stromu nebo vaši nohu. Odvětvování bude snazší a efektivnější, pokud použijte kratší vodící lištu (13" - 15").Odvětvování

4. Kontrolovaný pohyb


Pokud budete pohybovat nohama, musíte držet pilu s vodící lištou na druhé straně kmene stromu. Řetěz se nesmí otáčet, pokud se pohybujete. Při pohybu na krátkou vzdálenost držte pilu oběma rukama, nikdy ji nedržte pouze za zadní rukojeť. Při přenášení pily na delší vzdálenost aktivujte řetězovou brzdu a pilu uchopte za přední rukojeť.

5. Pozor na zpětný vrh


Vyhýbejte se řezání vrcholem vodící lišty. Při odvětvování musí palce a prsty vašich rukou objímat rukojeti. Používejte délku vodící lišty, která odpovídá rozměrům stromu.

6. Vyhněte se sevření


Zjistěte, jak jsou větve napružené a řezejte je z opačné strany větve, kde s největší pravděpodobností nemůže dojít k sevření vodící lišty vahou větve. Pokud si nejste jisti, řezejte větev po částech z vnější strany směrem ke kmeni stromu.

7. Aktivujte brzdu řetězu před odstraňováním větví


Když budete odklízet větve vaší pravou rukou, nechte pilu opřenou o kmen stromu. Nejprve uvolněte páčku plynu a pojistnou páčku plynu a aktivujte řetězovou brzdu.

Řezání směrem dolů, tak že se řetěz snaží přitáhnout pilu směrem ke kmeni, se nazývá řezání s nabíhajícím řetězem. Řezání ze spodu, tak že se řetěz snaží tlačit pilu směrem k vám, se nazývá řezání odbíhajícím řetězem.

Odvětvování různých stran kmene stromu

  1. Při odvětvování pravé strany musíte stát na levé straně kmene. Nechte pilu opřenou o kmen s vodící lištou na pravé straně. Řežte odbíhajícím nebo nabíhajícím řetězem. Opřete se pravou nohou o kmen pro lepší stabilitu.
  2. Při odvětvování na horní straně položte vodicí lištu na kmen.  Řežte odbíhajícím řetězem. Opřete tělo pily proti vaší pravé noze. Řežte ze spodu tak, aby řetěz měl tendenci tlačit pilu směrem k vám. Toto se nazývá řezání s odbíhajícím řetězem.
  3. Při odvětvování na levé straně, opřete pilu o kmen a jednu nohu. Řežte odbíhajícím nebo nabíhajícím řetězem.

Související články

  • 550 XP
    Důkladná příprava

    6 kroků pro úspěšné kácení stromů

    Při kácení stromů je nezbytné používat správné pracovní techniky. Je nutné vytvořit nejen bezpečné pracovní prostředí, ale také provádět práci efektivně.