Bezpečnost při práci


Být v bezpečí a teple – příslušenství pro práci s řetězovou pilou

Pokud jde o osobní ochranné prostředky a vybavení platí různá pravidla a předpisy v jednotlivých zemích. Bez ohledu na to, kde se nacházíte, vám uvedené osobní ochranné prostředky umožní zvýšit vaši bezpečnost při práci s řetězovou pilou.

 1. Ochranná přilba

  Ochranná přilba s chrániči sluchu, ochranným štítem a ochrannými brýlemi. Přilba je určena k tomu, aby vás ochránila před padajícími větvemi a nárazy. Ochranný štít by měl zakrývat celou vaši tvář a chránit ji tak před odřením, létajícími třískami a prachem. Ochranné brýle slouží k dodatečné ochraně vašich očí. Chrániče sluchu rovněž chrání před škodlivým hlukem. Vložky v chrániči sluchu se časem opotřebovávají, je tedy důležité, abyste je pravidelně vyměňovali. Plast, ze kterého je vyrobena přilba, stárne a zejména v důsledku UV záření se stává křehčím. Z tohoto důvodu je důležité přilbu vyměňovat v souladu s doporučením v návodu k používání a instrukcemi pro údržbu. Přilby značky Husqvarna jsou vybaveny kalendářem, v němž můžete vyznačit první den, kdy jste začali přilbu používat. Naše ochranná přilba do lesa Technical je vybavena indikátorem UV záření, který upozorní na nutnost výměny ochranné přilby.hranná přilba s chrániči sluchu, ochranným štítem a ochrannými brýlemi. Přilba je určena k tomu, aby vás ochránila před padajícími větvemi a nárazy. Ochranný štít

 2. Lesnická bunda

  Bunda/košile pro práci v lese. Lesnická bunda by měla pokrývat celou horní polovinu těla, měla by mít výraznou barvu (Hi-Viz) a reflexní pásky a měla by být prodyšná.

 3. Ochranné kalhoty

  Ochranné kalhoty/návleky. Ochranné kalhoty musí chránit proti proříznutí a musí splňovat mezinárodní standardy, tak i místní předpisy. Ochrana proti proříznutí sestává z podšívky s několika vrstvami velmi dlouhých vláken, které se namotají do řetězu a ve zlomku sekundy jej zastaví. Je důležité, abyste se drželi pokynů výrobce pro praní. Jestliže jste ochranné vrstvy pilou poškodily, kalhoty dále nepoužívejte.

 4. Ochranná obuv

  Ochranná obuv by měla být vybavena ochrannými špičkami, ochranou proti proříznutí a podrážkami s hlubokým vzorkem (neklouzavá ochrana) v souladu s mezinárodními normami.

 5. Rukavice

  Ochranné rukavice. Abyste ochránili ruce před pořezáním a poškrábáním a před oleji a palivy, vždy noste ochranné rukavice. Dbejte na to, aby byla levá rukavice opatřena ochranou proti proříznutí, která okamžitě zastaví řetěz, pokud byste do ní řízli. Je o obdobné jako u ochranných kalhot (viz bod 3).

 6. Lékárnička

  Lékárničku pro poskytnutí první pomoci byste měli mít vždy po ruce.

Osobní ochranné prostředky pro práci s řetězovou pilou

Související články

 • 562XP
  Bezpečnost

  Bezpečná práce s řetězovou pilou

  Práce s řetězovou pilou může být nebezpečná. Ale pokud budete dodržovat několik základních doporučení, zbavíte se jakékoli nejistoty a budete se moci plně věnovat úkolům, které stojí před vámi.