Bezpečnost při práci


Bezpečná práce s řetězovou pilou

Práce s řetězovou pilou může být nebezpečná. Ale pokud budete dodržovat několik základních doporučení, zbavíte se jakékoli nejistoty a budete se moci plně věnovat úkolům, které stojí před vámi.

Než začnete

Než začnete pracovat s řetězovou pilou, je pár věcí, které byste si měli uvědomit. Pokud pracujete sami, mějte na paměti tato pravidla:

 1. Povězte někomu, kde budete pracovat
 2. Vozidlo vždy zaparkujte tak, abyste s ním mohli rychle odjet
 3. Vždy s sebou noste mobilní telefon
Než začnete pracovat s řetězovou pilou

1. Bezpečnostní prvky řetězové pily


Dbejte na to, abyste byli řádně oblečení a vybaveni pro práci v lese. Všechny řetězové pily jsou vybaveny povinnými bezpečnostními prvky (viz text v rámečku).

Nejběžnější poranění řetězovou pilou je tržná rána. To znamená "poranění, které roztrhne pokožku", a někdy je řezná rána rozdrásaná a roztřepená - přesně to, co můžete očekávat od rotujícího pilového řetězu při kontaktu s papírovým kapesníkem.

Používání správných osobních ochranných prostředků může zabránit mnoha zraněním. U oblečení jsou to mezinárodní standardy, které určují, zad je v pořádku nebo nikoli. Veškeré ochranné oblečení značky Husqvarna je testováno a schváleno v souladu s příslušnými evropskými a mezinárodními standardy. Ať už pracujete kdekoli, dbejte na to, abyste používali následující:

 • Ochrannou přilbu
 • Ochranné brýle
 • Ochranné kalhoty
 • Bundu pro práci v lese
 • Boty s protiskluzovou podrážkou
 • Rukavice

2. Pracovní postup při kácení stromu


Jakmile přijede na místo, je nezbytné kácení naplánovat. Nejprve zajistěte, aby se nikdo nepohyboval v okruhu nejméně dvou výšek stromu od stromu, který budete kácet. Pečlivě prohlédněte strom, abyste zjistili, zda není poškozený hnilobou nebo prasklinami. Je strom nakloněný? Jaký by měl být směr kácení stromu, s ohledem na vaše další práce?

Bezpečnostní vybavení pří kácení stromů

3. Směr kácení


Většina stromů má přirozený směr pádu. Ten je ovlivněn sklonem stromu, tvarem větví a množstvím sněhu v koruně nebo větve pokryté sněhem. Pokud si nejste sklonem stromu jisti, odstupte od stromu o kousek dál a zkontrolujte pomocí olovnice.

Do určité míry je možné působit na strom tak, aby padal proti přirozenému směru, vždy však za cenu vyššího rizika a vyšší fyzické námahy. Vyžaduje to znalosti, dovednosti a zkušenosti v kombinaci se správnými pomocnými nástroji ke kácení. Stromy se slabým dřívím, jako jsou mrtvé nebo ztrouchnivělé stromy, by měly vždy padat přirozeným směrem.4. Manipulace s řetězovou pilou


A nakonec, ovládání řetězové pily. Existuje několik technik, které zajistí, že bude vaše práce bezpečná a současně snadnější.

 1. Uchopení palcem

  Palcem a prsty ruky musíte úplně obejmout rukojeti. Je velmi důležité držet palec levé ruky pod přední rukojetí, aby se snížila intenzita případného zpětného vrhu.

 2. Těsný kontakt

  Nemějte z pily strach! Držte ji těsně u těla pro dosažení rovnováhy a přesnosti.

 3. Postoj

  Pro dosažení lepšího pracovního postoje byste měli mít levou nohu mírně před svou pravou nohou a kolena pokrčena - neohýbejte vaše záda.

 4. Zastavený řetěz Když se přemísťujete na další místo, nesmí se řetěz otáčet.
 5. Bezpečná vzdálenost

  Před zahájením práce s řetězovou pilou se přesvědčte, že se v okruhu 3 metrů kolem vás nikdo nenachází.

Směr kácení

Bezpečnostní prvky řetězové pily - a co znamenají

 • Chránič proti zpětnému vrhu  a řetězová brzda zajistí, aby se řetěz zastavil, pokud není s řetězovou pilou zacházeno správně nebo v případě zpětného vrhu
 • Pojistka proti náhodnému přidání plynu je konstruován tak, že řetězová pila funguje, když přidržíte stlačenou páčku pojistky
 • Zachycovač řetězu znemožní, aby řetěz odletěl v případě jeho přetržení nebo vypadnutí z drážky vodící lišty
 • Ochranný kryt pravé ruky chrání pravou ruku v případě přetržení řetězu nebo jeho vypadnutí z drážky vodící lišty
 • Snadno přístupný vypínač stop umožní okamžité zastavení řetězu

 

Dvě rychlé rady týkající se bezpečnostni

 • Absolvujte kurz! Nikdo se netane ze začátečníka zkušeným uživatelem řetězové pily ze dne na den. Pokud začnete pracovat sami, můžete získat špatné návyky a špatnou techniku práce s pilou.
 • Nechte si zkontrolovat svoje zařízení! Vaše řetězová pila je vybavena ochrannými prvky. Dbejte na to, aby byly pravidelně kontrolovány.

Související články

 • 562XP - EU, Spainish Image
  Bezpečnost

  Být v bezpečí a teple – příslušenství pro práci s řetězovou pilou

  Pokud jde o osobní ochranné prostředky a vybavení platí různá pravidla a předpisy v jednotlivých zemích. Bez ohledu na to, kde se nacházíte, vám uvedené osobní ochranné prostředky umožní zvýšit vaši bezpečnost při práci s řetězovou pilou.