Τι καλύπτει η υπηρεσία εγγύησης Husqvarna;

Η υπηρεσία εγγύησης Husqvarna καλύπτει ελαττώματα στα υλικά ή την κατασκευή κατά την περίοδο της εγγύησης, εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται κανονικά. Κατά την περίοδο της εγγύησης, η Husqvarna θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει χωρίς χρέωση τυχόν προϊόντα ή εξαρτήματα των προϊόντων που θα αποδειχθούν ελαττωματικά εξαιτίας ακατάλληλων υλικών και κατασκευής, εφόσον ο χρήστης τα χρησιμοποιεί και τα συντηρεί κανονικά.