1/1
Λάμες

X-Precision Laminated bar 1/4” mini PIXEL 1.1 mm Small bar mount

 
 
 
 

Παραλλαγή προϊόντος

Ταιριάζει στο μοντέλο
T525
X-PRECISION™ SP11G
60DL / 10"
Αρ. είδους: 529 34 07‑60
Bar X-PRECISION 1/4" mini
60DL / 10"
Μήκος λάμας 10 in
Μήκος λάμας 25 cm
Αρ. είδους: 529 34 07‑60
Bar X-PRECISION 1/4" mini
68DL / 12"
Μήκος λάμας 12 in
Μήκος λάμας 30 cm
Αρ. είδους: 529 34 07‑68
Bar type
Laminated
Nose type
Sprocket nose
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Husqvarna X-PRECISION™ 1/4'' mini is a guide bar developed specifically for pruning with a small-size petrol chainsaw or battery chainsaws. Ideal for use with a top-handle chainsaw. The thin gauge, low weight and narrow nose radius allow for superb precision and smooth operation when cutting with the tip of the guide bar. Fits perfectly with Husqvarna X-PRECISION™ SP11G which is a semi-chisel ¼” mini 1.1 mm chain.