1/1
Κεφαλές χορτοκοπτικού

Trimmer head R25 - Rapid Replace

 
 
 
 
Ταιριάζει κινητήρα μεγέθους
26-30 cc

Παραλλαγή προϊόντος

ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ R25 3/8 R Easy load curved shaft
Αρ. είδους: 534 16 18‑01
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Husqvarna Trimmer Head R25 with Rapid Replace streamlines and simplifies the trimmer line reloading process. Enables quick reload of trimmer line without dissembling the head. Simply align, feed and twist the knob and be back to trimming in no time! When the line is too short – tap the trimmer head to the ground to feed out new line. Easy and reliable!