1/1
Γράσο και λάδια

All Season chain oil

 
 
 
 

Παραλλαγή προϊόντος

Volume
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Based on carefully mixed virgin oils, this chain oil is designed for all-year-use, providing excellent protection against wear, rust and corrosion. The oil’s additives facilitate lubrication and will help improve both chain and bar life, reducing wear-related maintenance costs. Available in 2-, 5- and 20-litre containers.