1/3
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Heavy duty protection against sun, weather, dirt, birds and tree sap. Water resistant. Elastic cord in bottom for quick, custom fit. Handy storage bag. Fits ZTR with decks up to 54" - NO ROPS. Two year warranty.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 3 από 3