1/1

Παραλλαγή προϊόντος

MULCH KIT Kit with blade 502881310 (Alpha)
Αρ. είδους: 582 04 44‑01
BioClip kit (plug and blade)
MULCH KIT Kit with blade 502881310 (Alpha)
Αρ. είδους: 582 04 44‑01
BioClip kit (plug and blade)
Κιτ χορτολίπανσης για LC348V Classic(up to 15)
Αρ. είδους: 582 04 45‑01
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

For conversion to BioClip (mulching) cutting mode. With this kit the grass is cut into small pieces that quickly decompose and return to the lawn as fertiliser, also making the lawn more drought resistant. The kit includes BioClip plug and blade.