1/1

Περιγραφή προϊόντος

Αποδοτικός και στιβαρός εκριζωτής βρύων για απομάκρυνση των βρύων. Πλάτος 125 cm.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 1 από 1