1/1

Περιγραφή προϊόντος

The rugged collection system features 3 nylon bags, 9 bushel capacity and heavy duty deck mounted blower assembly for increased airflow. (drive kit required and sold separately)

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 1 από 1