Εξαρτήματα και αξεσουάρ για θαμνοκοπτικά και χορτοκοπτικά Husqvarna

Μεσινέζες χορτοκοπής

Επιτύχετε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα με γνήσιες μεσινέζες ποιότητας από τη Husqvarna. Είναι κατάλληλες για τις κεφαλές χορτοκοπής Husqvarna και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές έτσι ώστε να ελαττώνουν το χρόνο εκτός λειτουργίας.