Χρήση


Tensioning the chain on your Husqvarna chainsaw

The more you use a chain the longer it becomes. A slack chain can jump off and cause serious or even fatal injury. It is therefore important to adjust the chain regularly to take up the slack. Check the chain tension every time you refuel. NOTE! A new saw chain has a running-in period during which you should check the tension more frequently.

No Image Available

Guide to tensioning the chain on your chainsaw

 1. Disengage the chain brake.
 2. Loosen the bar nuts that hold the clutch cover, using the combination spanner.
 3. Raise the tip of the bar and stretch the chain by tightening the chain tensioning screw by turning it clockwise using the combination spanner. Tighten the chain until it does not hang slack on the underside of the bar. Check that you can pull the chain round freely by hand and that it is not slack on the bottom of the bar.
 4. Use the combination spanner to tighten the bar nuts again.

Σχετικά άρθρα

 • Χρήση

  How to start a Husqvarna top handle chainsaw

  Remember to always follow all safety precautions when starting your Husqvarna chainsaw. The chain brake must be engaged to reduce the risk of injury. Never start a chainsaw unless the bar, chain and all covers are fitted correctly. Otherwise the clutch can come loose and cause serious injuries. Place the machine on firm ground. Ensure you have a secure footing and that the chain is not in contact with anything. Keep people and animals well away from the working area.

 • Χρήση

  How to start a Husqvarna chainsaw

  When starting a chainsaw you should always ensure to heed all safety precautions. Never start the saw engine without the bar, chain and clutch cover (chain brake) assembled - or else the clutch can come loose and cause serious injuries.  Always move the saw away from the fuelling area before starting. Place the saw on clear ground and ensure that the chain is not in contact with anything. Also, ensure that you have a secure footing. Keep people and animals well away from the working area.

 • Working with chainsaws part 1
  Χρήση

  Τρόπος εκκίνησης αλυσοπρίονου

  Μπορεί να φαίνεται απίστευτο, αλλά η πιο συνηθισμένη ερώτηση που κάνουν οι χρήστες αλυσοπρίονων είναι “πώς θέτω το αλυσοπρίονο σε λειτουργία;” (ή τουλάχιστον είναι ένα από τα συνηθέστερα θέματα αναζήτησης στο Google). Εδώ θα βρείτε μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε το αλυσοπρίονό σας για να αναλάβει δράση.