Χρήση


How to start a Husqvarna chainsaw

When starting a chainsaw you should always ensure to heed all safety precautions. Never start the saw engine without the bar, chain and clutch cover (chain brake) assembled - or else the clutch can come loose and cause serious injuries.  Always move the saw away from the fuelling area before starting. Place the saw on clear ground and ensure that the chain is not in contact with anything. Also, ensure that you have a secure footing. Keep people and animals well away from the working area.

No Image Available

Step-by-step guide to starting your Husqvarna chainsaw

 1. Place the chainsaw on flat ground, ensuring the bar doesn’t touch anything. Also ensure you are wearing all of the protective equipment.
 2.  the chain brake is engaged by pressing the front hand guard forward towards the bar.
 3. Prime by pressing the fuel bulb until it starts to fill up with fuel
 4. Activate the choke by pulling out and lifting the combined start/stop switch
 5. If your chainsaw is equipped with a decompression valve, push the valve button.
 6. Grip the front handle with your left hand and hold the saw down by putting your right foot on the rear handle. Pull the starter handle with your right hand and pull out the starter cord slowly until the starter pawls engage. Then pull sharply. Never wrap the starter cord around your hand.
 7. When the engine ignites, deactivate the choke and press the decompression valve again.
 8. Pull the starter handle again until the engine starts.
 9. Disengage the chain brake by pulling the front hand guard towards you.
 10. Rev a few times to obtain normal RPM.
 11. Engage the chain brake again and keep it engaged until it’s time to use the chainsaw.

Σχετικά άρθρα

 • Χρήση

  How to start a Husqvarna top handle chainsaw

  Remember to always follow all safety precautions when starting your Husqvarna chainsaw. The chain brake must be engaged to reduce the risk of injury. Never start a chainsaw unless the bar, chain and all covers are fitted correctly. Otherwise the clutch can come loose and cause serious injuries. Place the machine on firm ground. Ensure you have a secure footing and that the chain is not in contact with anything. Keep people and animals well away from the working area.

 • Χρήση

  Tensioning the chain on your Husqvarna chainsaw

  The more you use a chain the longer it becomes. A slack chain can jump off and cause serious or even fatal injury. It is therefore important to adjust the chain regularly to take up the slack. Check the chain tension every time you refuel. NOTE! A new saw chain has a running-in period during which you should check the tension more frequently.

 • Working with chainsaws part 1
  Χρήση

  Τρόπος εκκίνησης αλυσοπρίονου

  Μπορεί να φαίνεται απίστευτο, αλλά η πιο συνηθισμένη ερώτηση που κάνουν οι χρήστες αλυσοπρίονων είναι “πώς θέτω το αλυσοπρίονο σε λειτουργία;” (ή τουλάχιστον είναι ένα από τα συνηθέστερα θέματα αναζήτησης στο Google). Εδώ θα βρείτε μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε το αλυσοπρίονό σας για να αναλάβει δράση.