1/4
Μετάδοση κίνησης
Αυτοπροώθηση, μονή ταχύτητα
Επιφάνεια εργασίας
800 m²
HUSQVARNA LC 247S - 970 54 12‑01
BioClip® κιτ
Διαθέσιμο ως αξεσουάρ
Τάπα χορτολιπάσματος (BioClip)
Not included

Περιγραφή προϊόντος

Powerful, self-propelled petrol lawn mower. Creating a tidy, well-cut lawn is a true pleasure with this self-propelled collecting lawn mower. Husqvarna LC 247S is comfortable to use, powered by a Husqvarna engine equipped with Auto-choke start and a lightweight 47 cm composite cutting deck. It also features easy-adjust cutting height, intuitive controls and easy foldable handle for convenient operation and storage.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 10 από 12