Πολιτική απορρήτου

Η Husqvarna εκτιμά το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα της. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία ή οποιαδήποτε δευτερεύουσα τοποθεσία υπάγεται σε αυτή (εφεξής καλούμενες συνολικά "Τοποθεσία"), σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Στην παρούσα Πολιτική απορρήτου προσδιορίζεται το είδος των πληροφοριών που συλλέγουν από την Τοποθεσία η Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH, οι εταιρείες του ομίλου, οι θυγατρικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα αυτής (εφεξής καλούμενες συνολικά "HUSQVARNA") ή τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό της HUSQVARNA, καθώς και τα μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με την Πολιτική απορρήτου, μην χρησιμοποιήσετε την Τοποθεσία. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται περιοδικά. Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι τη διαβάζετε τακτικά.

Γενικά

Για να συμμετάσχετε σε μερικές από τις λειτουργίες και τις δραστηριότητές μας ή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποια από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, πρέπει να δώσετε σε συγκεκριμένες περιοχές της τοποθεσίας ορισμένες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, όπως τη διεύθυνση email, το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τον αριθμό κοινωνικής σας ασφάλισης (εφεξής "Προσωπικά στοιχεία"). Επομένως, πρέπει να κατανοείτε και να αποδέχεστε πλήρως τη συλλογή, τη χρήση και τη μεταφορά Προσωπικών στοιχείων αυτού του είδους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.

Συλλογή και χρήση Προσωπικών στοιχείων ή άλλων στοιχείων χρήστη

Οι πληροφορίες που υποβάλλετε στη HUSQVARNA προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Η HUSQVARNA καταχωρεί και διαχειρίζεται τα Προσωπικά στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιεί για να βελτιώνει τη χρήση των προϊόντων ή/και των διαδικτυακών υπηρεσιών μας. Όταν μας παρέχετε πρόσθετα Προσωπικά στοιχεία για να σας αποστείλουμε πληροφορίες, όπως διαφημιστικά φυλλάδια και καταλόγους, εμείς συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα εν λόγω στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά μας επιτρέπουν να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας για την παροχή πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες θα αποθηκεύονται σε ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον για όσο διάστημα κρίνει η HUSQVARNA ότι θα βοηθήσουν στην καλύτερη επικοινωνία μαζί σας. Εάν επιθυμείτε να διαγραφούν μερικά ή όλα τα στοιχεία σας από το μητρώο μας, απευθυνθείτε στη Husqvarna [χώρα] μέσω της διεύθυνσης [διεύθυνση email] ή της ταχυδρομικής μας διεύθυνσης [ταχυδρομική διεύθυνση].

Η HUSQVARNA ενδέχεται να σας ζητήσει να δώσετε προαιρετικά κάποιες επιπλέον πληροφορίες, με σκοπό να γνωρίσει καλύτερα τους πελάτες της, να σας προωθεί απευθείας τα προϊόντα της ή να σας αποστέλλει προσκλήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποδεχτείτε τέτοιου είδους αιτήματα για την παροχή επιπλέον πληροφοριών.

Η HUSQVARNA συλλέγει επίσης μη προσωπικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η Τοποθεσία. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται συνολικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εσωτερικούς σκοπούς, καθώς μας βοηθούν να βελτιώνουμε τη διαδικτυακή εμπειρία σας και να σας διευκολύνουμε κατά την επίσκεψή σας στην Τοποθεσία. Η HUSQVARNA ενδέχεται να συνδέσει αυτές τις πληροφορίες με τα Προσωπικά στοιχεία σας, προκειμένου να προσδιορίσει το υλικό που βλέπει ο κάθε χρήστης, με σκοπό να βελτιώσει την Τοποθεσία.

Η HUSQVARNA δεν συλλέγει εν γνώσει της Προσωπικά στοιχεία από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών και η διαδικτυακή της τοποθεσία δεν απευθύνεται σε τέτοιο κοινό. Συνιστούμε στους γονείς και τους κηδεμόνες να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή όσον αφορά τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους στο Διαδίκτυο.

Μεταφορά προσωπικών στοιχείων

Η HUSQVARNA δεν θα μεταφέρει σε τρίτους (παρά μόνο για σκοπούς δρομολόγησης) τα Προσωπικά στοιχεία που παρέχετε στην Τοποθεσία, εκτός εάν: (α) έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, (β) απαιτείται από τη νομοθεσία ή από σχετική δικαστική απόφαση, (γ) απαιτείται για την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της περιουσίας της HUSQVARNA, (δ) απαιτείται για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Τοποθεσίας, (ε) τα γνωστοποιεί σε πρόσωπα ή εταιρείες που έχουν συνάψει σύμβαση με τη HUSQVARNA για τη διεξαγωγή των εσωτερικών λειτουργιών της Τοποθεσίας ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, (στ) κρίνουμε εύλογα ότι υπόκεινται σε κάποιο νόμο, δεσμευτικό πρόγραμμα ή σύμβαση που στηρίζει τις αρχές της δίκαιης διαχείρισης και της επαρκούς προστασίας των Προσωπικών στοιχείων. Η HUSQVARNA διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, με την αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποια ενέργεια η οποία παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή τους όρους χρήσης της HUSQVARNA.

Cookies

  1. Ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί την τεχνολογία των "cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του Ιστότοπου, καθώς και για την ανάλυση της χρήσης του. Υπάρχουν δύο είδη cookies: Πρώτον υπάρχουν τα cookie που χρησιμοποιούνται για την "απομνημόνευση" πληροφοριών, όπως το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας, και παραμένουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, μέχρι να αποφασίσετε να αποσυνδεθείτε από αυτήν την συνδρομητική υπηρεσία. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Να μην ζητείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης στο μέλλον", τότε δεν θα αποθηκεύονται τέτοια cookies στον υπολογιστή σας.
  2. Και δεύτερον υπάρχουν τα λεγόμενα cookie περιόδου λειτουργίας. Αυτά τα cookie καταγράφουν, για παράδειγμα, τη γλώσσα που έχετε επιλέξει στην ιστοσελίδα. Κατά την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο, αυτά τα cookies αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή σας. Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στον υπολογιστή σας και συνήθως διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Η HUSQVARNA χρησιμοποιεί αυτά τα cookies προκειμένου να προσφέρει στους επισκέπτες του Ιστότοπου τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.
Εάν δεν θέλετε να αποδεχτείτε τη χρήση cookies από τη HUSQVARNA, στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχετε τη δυνατότητα να απορρίψετε τα cookies, προσαρμόζοντας αναλόγως τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να περιοριστούν η λειτουργικότητα και οι δυνατότητες της τοποθεσίας.

Ποιότητα

Η HUSQVARNA δεσμεύεται να λαμβάνει εύλογα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζει ότι τα Προσωπικά στοιχεία που συλλέγει από εσάς είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Ωστόσο, υποχρεούστε και εσείς να παρέχετε μόνο Προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα κατά τη στιγμή της συλλογής. Εάν διαπιστώσετε σε μεταγενέστερο στάδιο ότι τα Προσωπικά στοιχεία που τηρούμε δεν είναι ακριβή, πλήρη ή ενημερωμένα, ενημερώστε μας εγγράφως, για να λάβουμε εύλογα μέτρα για τη διόρθωσή τους. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά στοιχεία που έχει συλλέξει η HUSQVARNA από εσάς. Για να λάβετε αυτές τις πληροφορίες, στείλτε μας ταχυδρομικώς το αίτημά σας υπογεγραμμένο.

Ασφάλεια

Παρ' όλο που η HUSQVARNA δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, σας βεβαιώνουμε ότι η HUSQVARNA μεριμνά ιδιαίτερα για τη διατήρηση της ασφάλειας των Προσωπικών στοιχείων σας και την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνολογικά μέσα και εσωτερικές διαδικασίες.

Άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες

Η Τοποθεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Η HUSQVARNA δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές απορρήτου διαδικτυακών τοποθεσιών τρίτων, τις οποίες επισκέπτεστε μέσω σχετικού συνδέσμου από την Τοποθεσία. Αυτές οι διαδικτυακές τοποθεσίες ενδέχεται να εγκαταστήσουν δικά τους cookie στον υπολογιστή σας ή/και να εφαρμόζουν διαφορετικούς τρόπους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων. Προτού χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων, σας συνιστούμε να ενημερωθείτε σχετικά με τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου.

Μεταβολές

Η HUSQVARNA διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να τροποποιεί, να προσθέτει ή να καταργεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Πολιτικής απορρήτου, είτε εν όλω είτε εν μέρει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οποιαδήποτε μεταβολή στην παρούσα Πολιτική απορρήτου θα τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής της στην Τοποθεσία. Εάν μετά από οποιαδήποτε μεταβολή της Πολιτικής απορρήτου συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Τοποθεσία, θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τη σχετική μεταβολή.

Αυτή η Πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 25η Νοεμβρίου 2014.