1/4
Κυβισμός
37,7 cm³
Μέγιστη ισχύς
1,8 kW
HUSQVARNA T540 XP® II - 967 28 75‑14
Τύπος αλυσίδας
S93G
Μήκος λάμας
14 in
Bar type (long)
Sprocket nose

Περιγραφή προϊόντος

Husqvarna T540 XP® is designed for the high-end top handle saw segment, targeting professional customers like full pro arborists, landscapers, garden contractors and utility services who need excellent performance in combination with the best ergonomics.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 10 από 35