1/4
Κυβισμός
59,8 cm³
Μέγιστη ισχύς
3,1 kW
HUSQVARNA 555 - 970 50 14‑68
Μήκος λάμας
18 in

Περιγραφή προϊόντος

Husqvarna 555 is developed for demanding work by contractors and land owners. The saw has a ground breaking design and is loaded with raw power for efficient operation. Our unique X-Torq® engine technology provide more power where you need it, up to 20% less fuel consumption and 75% less exhaust emission.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 10 από 35