Гаранционна политика на Husqvarna

Компанията Husqvarna Forest & Garden гарантира функционалността на всички продукти с марката Husqvarna и ще ремонтира или замени безплатно всяка част, която има фабрични дефекти, които се появяват поради неправилна инсталация или дефектни части, когато ремонтните процедури са извършени от упълномощени сервизи на Husqvarna по време на гаранционния период.

Продуктът се приема за гаранционен ремонт от първоначалния купувач при нормална употреба и поддръжка по време на гаранционния период, когато е придружен с доказателство за покупка. В случай, че откриете неизправност в продукта, незабавно спрете да го използвате и се свържете с оторизиран дистрибутор на Husqvarna. Необходимо е да доставите продукта в състоянието в което е бил към момента на възникване на неизправността.

Гаранционни срокове

Потребители – 24 месеца за машини и принадлежности.

Пеофесионалисти - 12 месеца за продукти и аксесоари.