Поддръжка

Търсите ли помощ и сервизно обслужване за своя продукт Husqvarna? Тук ще откриете ръководства за експлоатация, отговори на често задавани въпроси и информация за връзка с най-близкия оторизиран сервиз на Husqvarna.

Dealer shop

Оторизирани доставчици и сервизи на Husqvarna

За да сме в състояние да предложим най-доброто, в Husqvarna не преставаме да се стремим към съвършенството. Обслужването не е изключение. Всички оторизирани доставчици разполагат с технически персонал, който е професионално обучен за обслужването на вашите продукти Husqvarna.


P 525D Customer

Услуги и решения

Освен продукти, Husqvarna предлага дълъг списък с услуги и решения, които ще ви помогнат да увеличите своята производителност. 

Service

Търсене на ръководства и документи

Изгубили сте ръководството си? Не се тревожете, тук можете да изтеглите безплатно всички ръководства за експлоатация или други документи, свързани с Вашия продукт.