Salesman image

Правила за поверителност

Husqvarna оценява Вашия интерес към компанията и нейните продукти. Настоятелно Ви препоръчваме да прочетете внимателно тези Правила за поверителност, преди да използвате този уеб сайт и всякакви негови под-сайтове (общо "Сайтът"). Тези правила за поверителност определят какъв вид информация събират Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH или нейната група компании, филиали или представителства (общо HUSQVARNA) или трети страни от името на HUSQVARNA от този сайт и какви мерки се вземат за защита на Вашите лични данни. Не можете да използвате Сайта, ако не сте съгласни с Правилата за поверителност. Правилата за поверителност може да се променят от време на време и затова проверявайте периодично.

Обща информация

Имайте предвид, че за да участвате в някои наши функции и дейности, а така също да получите достъп до някои от нашите продукти и услуги, ще бъде необходимо да предоставите в някои области на Сайта информация, която ви идентифицира, като вашия имейл адрес, име, пощенски адрес, телефонен номер и номер на социалната осигуровка ("Лични данни"). Затова трябва да разберете напълно и да дадете еднозначно съгласието си за събиране, използване и прехвърляне на такива лични данни в съответствие с изложените в "Правила за поверителност" положения и условия.

Събиране и използване на лична информация и друга информация за потребителя

Информацията, която предавате на HUSQVARNA е защитена от законите за защита на данните. Лични данни се записват и управляват от HUSQVARNA, и се използват, за да се подпомогне използването на нашите продукти и/или онлайн услуги. Ако Вие ни дадете допълнителни лични данни, за да получавате в замяна информация от нас – например брошури, каталози – ние събираме и съхраняваме тази информация. Тази информация ни дава възможност да изпълним Вашата заявка за информация. Информацията ще се съхранява в достатъчно безопасна и защитена среда толкова дълго, колкото HUSQVARNA вярва, че същата ще подобрява комуникацията с Вас. Ако желаете да премахнете някои или всички Ваши данни от нашия регистър, моля свържете се с Husqvarna [country] на [e-mail address] или нашия пощенски адрес на [postal address].

HUSQVARNA може да поиска от вас допълнителна, незадължителна информация, за да опознае по-добре клиентите си за провеждане на директен маркетинг или за да ви покани на състезания. Можете да отговорите на всички тези искания за допълнителна информация.

HUSQVARNA също събира информация, която не е от личен характер за ползването от нашия сайт. Тази информация се събира в обобщена форма и се използва само за вътрешни цели, за да ни помогне да подобрим Вашия онлайн опит от използването и да улесним Вашето посещение на Сайта. HUSQVARNA може да свърже тази информация с личните данни на потребителите, за да определи кои потребители от кои материали се интересуват, което ни позволява да подобрим Сайта.

HUSQVARNA не събира преднамерено никакви лични данни от деца под 18-годишна възраст и нейният уеб сайт не е насочен към такива лица. Ние съветваме родителите и попечителите да извършват активен контрол на дейностите и интересите на децата в мрежата.

Прехвърляне на лични данни

HUSQVARNA няма да прехвърля (различни от тези за целта на маршрутизацията) на трети лица личните данни, които предоставяте в Сайта, освен (а) с ваше съгласие; (б), съгласно изискване от закона или по съдебен ред; (в) за защита и отстояване на правата или собствеността на HUSQVARNA; (г), за защита на личната безопасност на потребителите на Сайта; (д) на лица или фирми, с които HUSQVARNA има сключени договори за извършване на вътрешни операции, свързани със Сайта или нашата дейност; или (е) имаме основателна причина да вярваме, че те са подвластни на закона, обвързваща схема или договор, които се придържат към принципите за добросъвестна обработка и адекватно ниво на защита на личните данни. HUSQVARNA си запазва правото да се свърже със съответния орган по усмотрение на компанията, ако тя забележи дейности, които може да са незаконни или да нарушават общите условия за ползване на HUSQVARNA.

Бисквитки

  1. Сайтът може да използва технология наречена "бисквитки". Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи информация, които се запаметяват на Вашия компютър от страницата, която посещавате. Те помагат при осигуряването на допълнителна функционалност на Сайта и ни помагат да анализираме, как се използва Сайта. Съществуват два типа бисквитки: Първите се използват за "запомняне" на информация, като вашето потребителско име и парола и се съхраняват на вашия компютър, докато не решите да се изключите от тази услуга. Ако не използвате функцията "Don't ask for my username and password in the future" такива бисквитки никога няма да бъдат запаметявани на вашия компютър.
  2. Вторият тип са т.нар. сесийни бисквитки. Използват се за отчитане, на пр. на езика, който сте избрали да използвате на страницата. Докато разглеждате сайта, такива бисквитки се съхраняват временно в паметта на Вашия компютър. Сесийните бисквитки не се съхраняват за дълъг период от време и обикновенно изчезват със затварянето на браузъра. С използването на тези бисквитки, HUSQVARNA се надява да насочва по добре информацията към посетителите.

Ако не приемате начина, по който HUSQVARNA използва бисквитки, повечето браузъри могат да бъдат настроени да отказват бисквитките. Това може да ограничи функционалността и вашата ползва от Сайта.
Прочетете допълнително за бисквитките, които се използват на husqvarna.com

Качество

HUSQVARNA се ангажира с предприемането на адекватни мерки, за да се гарантира, че личните данни, които събираме от вас са точни, пълни и актуални. Вие обаче, сте задължени да предоставите само лични данни, които са точни, пълни и актуални към момента на събирането. Ако по-късно установите, че намиращите се при нас лични данни не са точни, пълни и актуални, след Вашето писмено уведомление ние ще предприемем адекватни мерки за коригиране на личните данни. Вие също имате право да получите информация какви лични данни е получила от Вас HUSQVARNA. Ако желаете да получите такава информация, моля да ни изпратите подписано заявление по пощата.

Безопасност

Независимо от това, че HUSQVARNA не може да гарантира, че никога няма да се случи неупълномощен достъп, бъдете сигурни, че HUSQVARNA полага големи усилия за поддържане на сигурността на вашите лични данни и за предотвратяване на неупълномощен достъп до тях чрез използването на адекватна подходяща технология и вътрешни процедури.

Други уеб сайтове

Сайтът може да съдържа връзки към уеб сайтове на трети страни. HUSQVARNA не упражнява контрол и не носи отговорност за съдържанието и за правилата за поверителност на уеб сайтовете на третите страни, към които може да има връзка от Сайта. Тези уеб сайтове могат да влагат техни собствени бисквитки на Вашия компютър и/или да имат различни начини за събиране и обработка на лична информация. Ние Ви препоръчваме преди да посещавате уеб сайтове на трети страни, да се запознаете с техните практики за поддържане на поверителност.

Промени

HUSQVARNA си запазва правото по свое усмотрение да променя, видоизменя, добавя или премахва всяка част от тези Правила за поверителност, изцяло или частично, по всяко време и без предизвестие. Промените в тези Правила за поверителност влизат в сила след публикуването им на Сайта. Ако продължите да използвате Сайта след всяка публикувана промяна в тези Правила за поверителност, ще се счита, че приемате тези промени.

Настоящите Правила за поверителност са актуализирани за последно на 25 ноември 2014 г.