Automower 435X AWD
Практически съвети и ръководства

Актуализация на софтуера на Automower® 435X AWD & Automower® 535 AWD

Миналата година Husqvarna получи информация за някои случаи, при които състоянието на акумулаторната батерия на два модела – Automower® 435X и 535 AWD – се е влошило преждевременно. Поради това трябваше да се смени акумулаторната батерия на ограничен брой продукти. За да се реши проблемът дългосрочно, бяха планирани също две актуализации на софтуера.

Тази пролет е време за втората актуализация на софтуера, чрез която да се инсталират функции за следене на състоянието на акумулаторната батерия. В резултат на това Husqvarna ще може да следи състоянието на акумулаторната батерия на всички косачки от тези два модела и да предупреждава собственика, ако състоянието на акумулаторната батерия се влоши до степен, която изисква тя да бъде сменена. За смяната на акумулаторната батерия се грижи нашата местна дилърска мрежа и тя ще бъде безплатна до три години след закупуването на продукта.

Как да разберете дали Вашата косачка има нужда от нова акумулаторна батерия

За тези от Вас, чиято акумулаторна батерия на косачката се нуждае от внимание, ще бъдете предупредени от нас чрез функцията за съобщения на Вашето приложение Automower® Connect. Системата за предупреждение действа по следния начин:

  1. Първото предупреждение информира за необходимостта от смяна на акумулаторната батерия в близкото бъдеще и ще се покаже в раздела със съобщения в приложението Automower® Connect. Съобщението е озаглавено "Акумулаторната батерия трябва да се смени" и се препоръчва да се свържете с Вашия дилър, за да може да се поръча нова акумулаторна батерия. Продуктът ще продължи да работи нормално.
  2. Второто предупреждение "Акумулаторната батерия е достигнала края на експлоатационния си живот" ще се покаже на арматурното табло в приложението Automower® Connect, когато се налага смяна на акумулаторна батерия. На този етап собственикът все още ще може да използва продукта, но продуктът спира веднъж на ден, за да привлече внимание към факта, че е необходима нова акумулаторна батерия. Продуктът може да се рестартира от приложението. Предайте Вашата косачка за смяна на акумулаторната батерия при първа възможност.
  3. В третия (този) етап продуктът просто спира и няма да може да се включи, докато не бъде монтирана нова акумулаторна батерия. Не се показва съобщение.

Имайте предвид, че може да минат няколко седмици между всеки от описаните по-горе етапи, за да имате достатъчно време да предадете продукта на Вашия местен дилър за монтиране на нова акумулаторна батерия. Както бе споменато по-горе, това е безплатно до три години след датата на закупуване на продукта.

Предварително Ви благодарим за разбирането и сътрудничеството. Предназначението на тази нова процедура е да гарантира, че Вашата косачка винаги работи съгласно най-високия стандарт, както по отношение на безопасността, така и по отношение на функционалността.

С най-добри пожелания,

Husqvarna