Относно горите


Опазването на природата – неделима част от съвременното горско стопанство

Горите са прекалено важни, за да не мислим за тях в дългосрочен план. Ние считаме, че мерките за опазване на околната среда, като част от съвременното горско стопанство, трябва да са не само желателни, но и задължителни.

Горите са естественото местообитание на различни видове. Освен че са ценен източник на дървен материал и ресурси, горските местности са привлекателни за почивка и отмора. В Husqvarna се надяваме, че следващите поколения ще имат възможност да се радват на горите, така както ние днес. Когато поваляме дърво, трябва да имаме предвид не само растенията и животните, но и хората, които обичат да се наслаждават на природата. Това е особено важно в близост до гъсто населени райони.
Limbing in the forest

Отговорност и планиране

Планирането за поваляне на всяко едно дърво трябва да включва и мерки за опазване на природата. Екологичните съображения варират в зависимост от конкретния тип гора и държавните изисквания. Консултирайте се с горските служби и агенциите за опазване на околната среда, за да разберете, кои разпоредби и препоръки са валидни за вашата държава.

Свързани статии