Поддръжка


Поддръжка на режещото оборудване

Моторните триони трябва да се обслужват редовно, за да имат дълъг експлоатационен живот и за да работят максимално добре. Представяме ви ръководство за поддръжката, която можете да извършвате сами.

Обтягане на веригата

Проверете дали веригата е правилно обтегната. Ако е отпусната, веригата може да изскочи от шината, да ви нарани и да повреди моторния трион. Ако е прекалено обтегната, веригата може да износи шината преждевременно. Веригате е правилно обтегната, когато не увисва под шината. Тя трябва да е в контакт с долната част на шината, но така че да се движи лесно с ръка.

Изчакайте веригата да се охлади преди да я регулирате. При охлаждане тя се свива.
Tensioning the chain

Смазване на веригата

Основната причина за преждевременно износване е лошото смазване. Препоръчваме ви да проверявате резервоара за масло и да го допълвате всеки път, когато зареждате с гориво. Маслото на Husqvarna е специално разработено за да осигури качествено смазване на нашите режещи системи.

 1. Запалете моторния трион
 2. Задръжте триона над дънер и подайте газ
 3. Смазването работи, ако върху дънера остава линия масло
Lubricating the chain

Поддръжка на шината

Повечето проблеми, свързани с шината, се отнасят до неправилно обтегната веригата, неправилно смазване или погрешна работна техника. Зоната, изложена на най-голямо износване е долната част на шината, с която се реже по-често.

 • Обръщайте шината всеки път, когато сменяте веригата. Така шината ще се износва по-равномерно.
 • Почиствайте редовно отвора за масло и канала на шината.
 • Почистете с пила грапавините от релсите на шината.

Cleaning the bar

Сменете шината

Проверявайте редовно шината за износване и грапавини в каналите. Сменете шината, ако:

 1. Каналът на шината не е достатъчно дълбок, за да помести задвижващите звена. Проверете най-износената част на релсата.
 2. Веригата не стои изправена в канала.

Заточване на веригата и правилна настройка на шаблона

Доброто състояние на веригата е от ключово значение. Ето защо сме посветили цяла статия на заточването.

Свързани статии

 • 562XP
  Поддръжка

  Поддържайте веригата добре заточена

  Рязането със затъпена верига води до износване на шината и до по-висока консумация на гориво. За щастие лесно може да избегнете това, като заточвате веригата си редовно. Всичко което трябва да знаете по въпроса е тук.