Salesman image

Privacybeleid

Husqvarna waardeert uw interesse in het bedrijf en zijn producten. We raden u sterk aan om dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen voordat u gebruikmaakt van deze website en eventuele subsites daarvan (samen de "Website"). Dit Privacybeleid geeft aan wat voor soort informatie door Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH of haar groepsmaatschappijen, dochterondernemingen of filialen (samen HUSQVARNA) of derden namens HUSQVARNA via deze Website wordt verzameld en welke maatregelen zijn getroffen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens. Als u het Privacybeleid niet accepteert, kunt u de Website niet gebruiken. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, dus bekijk dit document regelmatig.

Algemeen

Let op: als u wilt deelnemen aan enkele van onze functies en activiteiten en toegang wilt krijgen tot een aantal van onze producten of diensten, zult u informatie moeten verschaffen waarmee u zich identificeert, zoals uw e-mailadres, naam, postadres, telefoonnummer en burgerservicenummer ("Persoonlijke gegevens") voor bepaalde delen van de Website. Daarom moet u dit Privacybeleid goed begrijpen en ondubbelzinnig toestemming geven tot het verzamelen, gebruiken en overdragen van dergelijke Persoonlijke gegevens volgens de bepalingen en voorwaarden zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Verzamelen en gebruiken van Persoonlijke gegevens en andere gebruikersinformatie

The information you submit to HUSQVARNA is protected by data protection laws. Persoonlijke gegevens worden vastgelegd en beheerd door HUSQVARNA en worden gebruikt ter ondersteuning voor het gebruik van onze producten en/of services. Als u ons verdere Persoonlijke gegevens verschaft om in ruil van ons informatie te ontvangen - bijvoorbeeld brochures of catalogi - verzamelen wij die gegevens en slaan wij ze op. Deze informatie stelt ons in staat om te voldoen aan uw verzoek om informatie. De gegevens worden opgeslagen in een redelijkerwijs veilige en beschermde omgeving zolang HUSQVARNA meent dat dit bijdraagt aan de communicatie met u.

HUSQVARNA kan u om aanvullende niet-verplichte informatie vragen om meer kennis over zijn klanten te verkrijgen of om direct marketing uit te voeren of u uit te nodigen voor prijsvragen. U bent vrij om te reageren op dergelijke verzoeken voor aanvullende informatie.

HUSQVARNA verzamelt ook niet-persoonlijke informatie over het gebruik van onze Website. Deze informatie wordt verzameld op geaggregeerde basis en wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden om ons te helpen uw online ervaring te verbeteren en uw bezoek aan de Website eenvoudiger te maken. HUSQVARNA kan deze informatie verbinden aan Persoonlijke gegevens van gebruikers om te bepalen welke gebruikers toegang zoeken tot welke informatie, waardoor we de Website kunnen verbeteren.

HUSQVARNA verzamelt niet doelbewust Persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en heeft niet tot doel zijn website op dergelijke personen te richten. We advise parents and custodians to take an active interest in children’s activities and interests online.

Overdracht van Persoonlijke gegevens

HUSQVARNA draagt (anders dan voor routingdoeleinden) de Persoonlijke gegevens die u op de Website verstrekt niet over aan derden, tenzij (a) met uw schriftelijke toestemming; (b) voor zover voorgeschreven door de wet of een rechterlijke uitspraak; (c) om de rechten of eigendommen van HUSQVARNA te beschermen en te verdedigen; (d) om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Website te beschermen; (e) aan personen of bedrijven met wie HUSQVARNA contracten heeft om interne werkzaamheden voor de Website of voor ons bedrijf uit te voeren; of (f) wij redenen hebben om aan te nemen dat zij onderworpen zijn aan de wet, een bindende regeling of een contract die of dat beginselen voor eerlijke behandeling en adequate bescherming van Persoonlijke gegevens handhaaft. HUSQVARNA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken van het bedrijf contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten als het activiteiten waarneemt die mogelijk illegaal zijn of de gebruiksvoorwaarden van HUSQVARNA schenden.

Cookies

  1. The Site may use a technology called “cookies”. Cookies are small text files containing information that are saved on your computer by the webpage that you are visiting. They are used to help provide additional functionality to the Site and to help us analyze Site usage. There are two kinds of cookies: One kind is used for "remembering" information such as your username and password and is stored on your computer for as long as you decide to not "log out" of this subscription service. If you don't use the function "Don't ask for my username and password in the future" such cookies will never be stored on your computer.
  2. The other kind is a so called session cookie. It is used to keep track of, for example, which language you have chosen on the webpage. During the time you visit a site, such cookies are saved temporarily in the memory of your computer. A session cookie is not stored for a long time on your computer and usually disappears when you close your web browser. By using such cookies, HUSQVARNA hopes to better target relevant information to our visitors.
If you do not wish to accept HUSQVARNA's use of cookies, most browsers allow you to configure your browser to reject cookies by modifying your browser settings. However, this might limit functionality and your benefit of the Site.
Read more about cookies used on husqvarna.com

Kwaliteit

HUSQVARNA verbindt zich ertoe redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen correct, volledig en actueel zijn. U bent echter verplicht om uitsluitend Persoonlijke gegevens te verschaffen die correct, volledig en actueel zijn op het moment van verzamelen. Mocht u later vaststellen dat Persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, niet correct, volledig en actueel zijn, zullen wij op uw schriftelijke verzoek redelijke stappen ondernemen om de Persoonlijke gegevens te corrigeren. U hebt ook het recht om informatie te verkrijgen over de Persoonlijke gegevens die HUSQVARNA heeft verzameld. Als u dergelijke informatie wilt verkrijgen, stuurt u ons een ondertekend verzoek per post.

Veiligheid

Hoewel HUSQVARNA niet kan garanderen dat onbevoegde toegang nooit zal optreden, kunt u erop vertrouwen dat HUSQVARNA de grootste zorg eraan besteedt om de veiligheid van uw Persoonlijke gegevens te handhaven en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens, door het gebruik van redelijkerwijs geschikte technologie en interne procedures.

Andere websites

De Website kan links bevatten naar websites van derde partijen. HUSQVARNA oefent geen macht uit over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites van derden waarnaar mogelijk koppelingen bestaan vanaf de Website. Dergelijke websites kunnen eigen cookies op uw computer plaatsen en/of op verschillende manieren persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Wij raden u aan om uzelf vertrouwd te maken met het privacybeleid van dergelijke websites van derden voordat u deze gebruikt.

Wijzigingen

HUSQVARNA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken gedeelten van dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen in dit Privacybeleid gaan in wanneer deze op de Website worden geplaatst. Verder gebruik door u van de Website nadat eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid zijn geplaatst, zal worden beschouwd als aanvaarding van deze wijzigingen.

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 25 november 2014.