Husqvarna garancijski uslovi

Kompanija Husqvarna Šuma i Vrt garantuje ispravan rad svih proizvoda marke Husqvarna te će besplatno popraviti ili zamijeniti svaki dio koji ima fabričku grešku nastalu zbog pogrešnog sastavljanja ili neispravnih dijelova, ako se to obavi u ovlaštenim servisima  kompanije Husqvarna tokom garantnog perioda.

Za profesionalce (ne-korisnike) Husqvarna nudi 12 mjeseci garancije za snažne proizvode i pribore.


Garancijski period

Garancijski period

Garancijski period