Husqvarna garancijski uslovi

Kompanija Husqvarna Forest & Garden garantuje ispravan rad svih proizvoda marke Husqvarna te će besplatno popraviti ili zamijeniti svaki dio koji ima fabričku grešku nastalu zbog pogrešnog sastavljanja ili neispravnih dijelova, ako se to obavi u ovlaštenim servisima  kompanije Husqvarna tokom garantnog perioda.

Kompanija Husqvarna Forest & Garden garantuje ispravan rad svih proizvoda marke Husqvarna te će besplatno popraviti ili zamijeniti svaki dio koji ima fabričku grešku nastalu zbog pogrešnog sastavljanja ili neispravnih dijelova, ako se to obavi u ovlaštenim servisima  kompanije Husqvarna tokom garantnog perioda.

Garancijski period

Husqvarna garancijski uslovi

Husqvarna garancijski uslovi