Uslovi korištenja

Husqvarna cijeni vaše interesovanje koje pokazujete za kompaniju i njene proizvode. Zahtjevamo i izričito savjetujemo da pažljivo pročitate Uslove korištenja prije početka upotrebe Stranice. Upotrebom Stranice pristajete se obavezati na navedene Uslove.

Opšti

Ovu web stranicu, i ostale njene podstranice, (zajedno ''Stranica'') objavljuje i održava Husqvarana AB (publ)/GARDENA GmbH ili njene gupe kompanija, podružnica ili filijala (zajedno HUSQVARNA). Vaše korištenje Stranice je podložno pravno obavezujućem sporazumu između Vas i Husqvarna (''Sporazum''). Sljedeći su uslovi Sporazuma (''Uslovi''). Korištenjem stranice potvrđujete da ste pročitali, razmjeli i slažete se sa Uslovima i svim pratećim dokumentima. Veoma je važno da ih pročitate pažljivo. Ako se ne slažete sa Uslovima i svim pratećim dokumentima, nije Vam dozvoljeno korištenje stranice.

Licenca

U skladu sa Uslovima koji su utvrđeni ovim Sporazumom, HUSQVARNA Vam daje neekskluzivno, neprenosivo, ograničeno pravo pristupa, korištenja i prikazivanja ove Stranice i njenog materijala. Saglasni ste da nećete prekinuti ili pokušati da prekinete rad stranice na bilo koji način. 

HUSQVARNA Vam omogućuje da  pregledate i preuzmete informacije (''Materijal'') na Stranici samo za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu, osim ukoliko nije drugačije izričito navedeno u Husqvarna Social Media Newsroom. Ovo ovlaštenje nije prenos prava na Materijale i kopije Materijala i podleže sledećim ograničenjima: 1) morate zadržati, na svim kopijama preuzetog Materijala, sva autorska prava i ostale napomene o vlasništvu sadržani u materijalima; 2) Vi ne možete mijenjati Materijal na bilo koji način ili reproducirati ili javno objavljivati, izvoditi ili distribuirati u druge svrhe, ili raspravljati o njemu za bilo koju javnu i komercijalnu svrhu; i 3) ne smijete prenositi   Materijale na drugu osobu osim ako ih niste obavjestili, i ona se složila da prihvati, obaveze koje proizilaze iz ovih Uslova. Slažete se da se poštuju sva dodatna ograničenja prikazanih na Stranici, i koja mogu biti ažurirana s vremena na vrijeme. 

 

Korisnička garancija

Vi predstavljate i garantujete da ćete koristiti Stranicu u skladu sa svim Uslovima, uključujući i zakone i odredbe ovog Sporazuma i da u skladu sa svin postojećim i budućim politikama i pravilima Stranice. Vi se slažete da nećete koristiti Stranicu za: (a) prenošenje bezvrijedne i neželjene komunikacije; (b) pretvarati se da ste HUSQVARNA ili neko drugi ili dozvoljavati trećoj strani da se pravi da bude Vi; (c) falsifikovati zaglavlja ili u drugom slučaju manipulisati identifikatorima na način da se prikrije porjeklo bilo kojeg sadržaja koji se prenosi putem stranice; (d) pogrešno predstavite svoju vezu sa nekom osobom ili subjektom; (e) da djelujete na način koji negativno utiče na sposobnost drugih korisnika da koriste stranicu; (e) uključite se u aktivnosti koje bi prekršile bilo koji zakon; (f) objavljujete ili prenosite bilo koji materijal koji krši ili narušava na bilo koji način prava drugih ili što je nezakonito, uvredljivo, klevetnički, vulgaran ili na drugi način nepoželjan, ili koji sadži bilo koja reklama ili traženje u vezi sa proizvodima ili uslugama ili (g) prikuplja ili čuva lične podatake o drugim korisnicima, osim ako je dozvoljeno od tih korisnika. 

Privatnost

Informacija u vezi kako HUSQVARNA  praktikuje sa privatnošću i sakuljanjem i tretiranjem ličnih informacija, može biti pronađeno u HUSQVARNA’s Privacy Policy. Slažete se sa da Vaši podaci i lične informacije budu korištene u skladu sa HUSQVARNA politikom privatnosti. 


Izmjene

HUSQVARNA zadržava pravo, po svom isključivom nahođenju, da mijenja, modifikuje, dodaje ili uklanja neki dio ovog Sporazuma u cjelosti ili djelimično, u bilo koje vrijeme i bez prethodnog obavještenja. Promjene u ovom Sporazumu će biti efikasne kada se objave na Stranici. Vaš nastavak korištenja Stranice nakon objave svake izmjene na ovom Sporazumu će se smatrati kao prihvatanje ovih promjena. 

Prava intelektualne svojine

Prihvatate i slažete se da sva intelektualna prava (uključujući ali ne ograničavajući se, autorska prava, patenti, znati kako, povjerljive informacije, prava baze podataka, i prava na zaštitini znak i i dizajn bilo da su registrovani ili neregistrovani) na Stranici su povjerene HUSQVARNI ili njenim izdavačima licenci. Sva dobra volja i pravo intelektualnog vlasništva raste kroz primjenu takvog prava intelektualnog vlasništva stečenom u HUSQVARNA, biće na snazi u HUSQVARNA. 

Ova stranica, uključujući i sav Materijal, je zaštićeno autorskim pravom i zaštićeno u cijelom svijetu autorskim pravima i sporazumima. Slažete se da ćete se pridržavatisvih zakona o zaštiti autorskih prava u svijetu u svom korištenjem ovih stranica, uključujući i svih i materijala kako bi se spriječilo neovlašteno kopiranje materijala. HUSQVARNA ne daje nikakav grant ili uključeno pravo na osnovu nekih patenata, dizajna, žigova, autorskih prava ili zakona o poslovnoj tajni.

Prihvatate i saglasni ste da nećete, i ništa u ovim Uslovima Vam ne daje na to pravo da, koristite HUSQVARNA zaštitne znakove, trgovačke nazive, oznake usluga, logotipe, imena domena ili drugih istaknute karakteristike marke, osim ako to nije izričito navedeno u propisima zaštitnog znaka HUSQVARNA Trade Mark List.

Imajte na umu da bilo koje informacije, neželjeni prijedolozi, ideje ili druge vrste prijava će biti smatrani da nisu povjerljivi i biće nezaštićeni. Slanjem bilo koje informacije ili materijala, osim u Patent Information Declaration kao što je opisano u Husqvarna Policy Regarding Consideration of Unsolicited Ideas, VI poklanjate HUSQVARNI neograničeno, bez obaveze, ''royalty-free''pravo, neopozivo i svjetsku licencu za korištenje, prikazivanje, izvođenje, mijenjanje, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija, a također se slažete da HUSQVARNA može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znati kako ili tehnike koje ste nam poslali za bilo koju namjenu. Za više informacija, pogledajte Husqvarna Policy Regarding Consideration of Unsolicited Ideas.

Softver

Svaki softver koji je dostupan za skidanje sa ove stranice (''Softver'') je pod autorskim pravom HUSQVRANA i/ili njenih dobavljača. 

Korištenje Softvera regulisano je odredbama licencnog ugovora krajnjeg korisnika, ako postoji, koja prati ili je uključena u Softvare (''Sporazum o licenci''). Osim ako nije drugačije, ono što proizilazi iz Sporazuma o licenci je da Softver je dostupan za preuzimanje isključivo za korištenje od strane krajnjeg korisnika. Svaka reporodukcija ili preprodaja Softvera a koja nije u skladu sa Sporazumom o licenci, može rezultirati građanskim ili kaznenim sankcijama. 

BEZ OGRANIČAVANJA NAVEDENOG, KOPIRANJE ILI REPRODUKCIJA SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI SERVER ILI LOKACIJU ZA UMNOŽAVANJE ILI DALJNJU DISTRIBUCIJU,  IZRIČITO JE ZABRANJENO.

SOFTVER IMA GARANCIJU, AKO JE SVE, SAMO U SKLADU SA USLOVIMA SPORAZUMA O LICENCI. OSIM U SLUČAJU GARANCIJE NA SPORAZUM O LICENCI, HUSQVARNA SE OVIM ODRIĆE GARANCIJA  USLOVA GLEDE SOFTVERA, UKLJUČUJUĆI SVA IZVEDENE GARANCIJE I USLOVE PRODAJE, POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMJENU, NASLOVA I NEKRŠENJA. 

Ostale web stranice

Za Vašu udobnost, Stranica može sadržavati i veze sa stranicama na internetu koje su u vlasništvu, objavljivane i održavanje od treće strane. HUSQVARNA ne preuzima obavezu praćenja i pregleda kao ''Sadržaj na sajtu od strane trećeg lica'' niti je HUSQVARNA odgovorna za tačnost ili pouzdanost bilo koje web stranice kao treće strane.

Vanjske poveznice prema sajtu

Sve poveznice na Stranici moraju biti odobrene pismeno od HUSQVARNA, osim ako HUSQVARNA pristane na poveznice u kojima: (i) poveznica je samo tekst poveznica koja sadrži samo nazov ''HUSQVARNA'' i ne sadrži nešto od HUSQVARNA ili njenih licenciranih davatelja zaštitnih znakova; (ii) poveznica ''tačke'' samo na www.husqvarna.com a ne na dubinu stranica; (iii) poveznica, kada je aktivirana od strane korisnika, prikazuje tu stranu preko cijelog zaslona u potpuno operativnom i plovnom prozoru  preglednika, a ne u ramu povezane internet stranice. I (iv) prisustvo, pozicija, i ostali aspekti poveznice niti mogu stvoriti lažno prisustvo subjekta ili njegovih aktivnosti, ili proizvoda koji su povezani sa ili su sponzorisani od HUSQVARNA niti da su takve da oštete ili razrijede sa HUSQVARNA nazivom i zaštitnim znakovima, ili njenih filijala. HUSQVARNA zadržava pravo da opozove ovu saglasnost da se poveže u bilo koje vrijeme po sopstvenom nahođenju. 


Isključenje implicitnih garancija

Premda je pažnja da se osigura tačnost informacija i na nastavak dostupnosti ove Stranice, HUSQVARNA ne preuzima nikakvu odgovornost zbog toga.           MATERIJALI MOGU SADRŽAVATI EVENTUALNE TEHNIČKE ILI ŠTAMPARSKE GREŠKE. HUSQVARNA NE GARANTUJE ZA TAČNOST ILI NEPOTPUNOST MATERIJALA ILI POUZDANOST OBJAVLJENIH SAVJETA, MIŠLJENJA IZJAVA ILI DRUGIH INFORMACIJA PRIKAZANIH ILI DISTRIBUIRANIH KROZ STRANICU. VI POTVRĐUJETETE DA SVAKO OSLANJANJE NA SVAKO TAKVO MIŠLJENJE, SAVJET, IZJAVU, MEMORANDUM, ILI INFORMACIJU ĆE BITI NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK. SAV SADRŽAJ JE OMOGUĆEN ''KAKAV JESTE'' I 'KAKAV JE DOSTUPAN''. HUSQVARNA SE IZRIČITO ODRIĆE BILO KAKVA IZJAVE I GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZREČENE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE NA PRODAJU ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, NEPOVREDIVOSTI, ILI KAO RAD OVE STRANICE ILI SADRŽAJA. HUSQVARNA NE GARANTUJE DA STRANICA ILI SERVERI KOJI ĆINE OVU STRANICU DOSTUPNOM ILI ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE BITI POSLANE OD HUSQVARNA, SU OSLOBOĐENE VIRUSA ILI NEKIH DRUGIH ŠTETNIH ELEMENATA. SVE TAKVE PREDSTAVKE, GARANCIJE I STANJ SU ISKLJUČENA IZUZETNO U MJERI U KOJOJ ZAKON ZABRANJUJE NJIHOVO ISKLJUČENJE. OVO IZUZIMANJE SPROVEDENE GARANCIJE TAKOĐE SE PRIMJENJUJE ODNOSU NA BILO KOJU TREĆU STRANU NA STRANICI. 

Informacija koja je objavljena na web stranici može sadržavati referense ili niz referensa do HUSQVARNA proizvoda, usluga i sl. što nije objavljeno ili dostupno u Vašoj zemlji. Tačnost takvih informacija ne mogu biti garancija, posebno što je ova informacija predmet promjena, specifičnih zahtjeva ili dostupnosti, i takve referense nemaju učinka da HUSQVARNA planira da objavi takve proizvode, usluge i sl. u Vašoj zemlji. Kontakirajte Vašeg lokalnog dilera za kompletne podatke u skladu sa proizvodima, uslugama i sl. koje mogu biti dostupne Vama i za naručivanje. HUSQVARNA zadržava pravo, po svom nahođenju, da promjeni, modifikuje, doda i/ili povuče neki proizvod, uslugu i sl. u bilo koje vrijeme i bez davanja prethodnog obavještenja. 


Ograničena odgovornost

NI U KOM SLUČAJU HUSQVARNA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SVAKE DIREKTNE, INDIREKTNE, POSLJEDIČNE, KAZNENE, SPECIJALNE ILI NAMERNA OŠTEĆENJA (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, OŠTEČENJA ZA GUBITAK POSLA, UGOVORA, PRIHODA, PODATAKA, INFORMACIJA ILI POSLOVNI PREKIDI) REZULTIRAJUČI IZ, KOJI POTIĆU OD ILI IZ VEZE SA KORIŠTENJEM, ILI NEMOGUČNOSTI KORIŠTENJA WEB STRANICE ILI SADRŽAJA ILI VAN IZ ILI U VEZI SA OVIM USLOVIMA, ČAK I AKO JE HUSQVARNA BILA SAVJETOVANA MOGUĆNOŠĆU OD ODVAKVIH OŠTEĆENJA. I PORED NAVEDENIH USLOVA, NI U KOM SLUČAJU HUSQVARNA NEĆE BITI  ODGOVORNA ZA BILO KOJE GREŠKE, NETAČNOSTI, PROPUSTE ILI DRUGE NEDOSTATKE ILI NEPRAVODOBONOST ILI NEAUTENTIČNOST INFORMACIJA SADRŽANIH NA OVOJ STRANICI. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE TAKOĐER PRIMJENJUJE U ODNOSU NA BILO KOJU TREĆU STRANU NA STRANICI. 

Sudska izjava

Ova stranica je pod kontrolom, upravljanjem i rukovođenjem od strane HUSQVARNA iz njenih kancelarija u Švedskoj. HUSQVARNA ne tvrdi da materijal na ovoj Stranici prikladan ili dostupan za korištenje na drugim lokacijama van Švedske. Zabranjeno je pristupanje Stranici sa prostora gdje su sadržaj njihove stranice ilegalni. Ukoliko pristupate ovoj Stranici sa lokacija van Švedske, Vi ste odgovorni za poštovanje svih lokalnih zakona. Zakoni Kraljevine Švedske uređuju ovaj Sporazum, bez uticanja na njegove odredbe u sukobima zakona. Okružnu Sud u Štokholmu će imati isključivu nadležnost u prvom stepenu u bilo kojem sporu koji proizilazi iz ovog Sporazuma.   

Ovo je izmjenjeno 03/03/11.