Upotreba


Kako startovati vašu motornu pilu

Vjerovali ili ne, ali “kako da startujem motornu pilu?” je najčešće pitanje (ili barem česta Google pretraga) kod korisnika motornih pila. U ovom vodiču objedinili smo nekoliko savjeta kako da pripremite vašu pilu za rad.

Dva su ispravna načina kako se pokreće motorna pila: na tlu ili kada se motorna pila nalazi među vašim nogama. Bez obzira na to koju metodu koristite, zapamtite da kočnica lanca mora uvijek biti aktivirana. Mnogi modeli motornih pila se mogu pokrenuti u takozvanoj "polu gas poziciji". Ako kočnica nije aktivirana pri pokretanju nekih od tih modela, lanac bi se mogao zarotirati. 

Pokretanje hladnog motora

 1. Aktivirajte kočnicu lanca.

 2. Ako je model motorne pile opremljen kontrolom dekopmpresije - pokrenite tu funkciju.

 3. Aktivirajte čok. Ako je motorna pila opremljena pumpicom za gorivo "Air Purge", pritisnite lopticu nekoliko puta sve dok se u njoj ne pojavi gorivo što znači da je ono ušlo u karburator.
 4. Pokretanje motorne pile na tlu: Stavite desnu nogu u zadnju ručku i čvrsto držite prednju ručku svojom lijevom rukom.

  Pokretanje motorne pile između vaših nogu:  Smjestite stražnju ručku između vaših butina i iza desnog koljena. Svojom lijevom rukom čvrsto držite prednju ručku.
 5. Povucite ručku startera svojom desnom rukom. Ponavljajte to sve dok se motor ne upali.

 6. Pritisnite čok (polu gas) i tada povucite ručku startera sve dok se motorna pila ne pokrene.

 7. Ubrzavajte tako da motor dođe u prazan hod, a tada otpustite kočnicu lanca.

Pokretanje zagrijanog motora

Kada je motor već ugrijan, motorna pila će se pokrenuti i bez čoka. Slijedite gornja upustva ali zanemarite one točke koje se tiču čoka. Ako se motor teško pokreće, upotrijebite opciju polugasa. Ovoj opciji pristupate tako što najprije potpuno aktivirate čok, a tada to povlačite.

Povezani članci

 • Šuma

  Kako da pokrenete Husqvarna motornu pilu koja se drži odozgo

  Sjetite se da uvijek pratite sve mjere predostrožnosti kada pokrećete svoju Husqvarna motornu pilu. Kočnica lanca mora biti ukljčena kako bi umanjila rizik od povreda. Nikada da pokrećite motornu pilu ako vodilica, lanac i poklopac nisu postavljeni kako treba. U suprotnom slučaju, kvačilo može da ispadne i da izazove ozbiljne povrede. Postavite uređaj na čvrstu podlogu. Pobrinite se da ste osigurali stopala i da lanac nije u kontaktu ni sa čim. Udaljite ljude i životinje dalje od područja u kojem radite. 


 • Šuma

  Kako da pokrenete Husqvarna motornu pilu

  Kada pokrećete motornu pilu, trebali biste uvijek obezbjediti da provjeite sve mjere predostrožnosti. Nikada ne pokrećite pilu bez vodilice, montirnog poklopca lanca i spojnice (kočnica lanca) - ili kvačila koji može ispasti i izazvati ozbiljne povrede. Uvijek sklonite pilu dalje kada je startujete od područje gdje punite gorivo. Postavite pilu na čisto mjesto i obezbjedite da lanac nije ni sa čim u kontaktu. Takođe, obezbjedite da imate siguran oslonac. Udaljite ljude ili životinje izvan područja gdje ćete raditi.