Pravilna priprema


6 koraka do uspiješnog obaranja stabala

Kada obarate stabla, ispravna radna tehnika je od presudnog značaja. Ne samo da bi stvorili sigurno radno okruženje, nego da bi bili i efikasniji u radu.

1. Planirajte unaprijed


Kada dođe do obaranja stabala motornim pilama - priprema je ključna. Ako prije obaranja unaprijed isplanirate koju ćete šumarsku opremu uzeti, ne samo da ćete raditi u sigurnijem radnom okruženju nego će vaš posao i nakon obaranja biti mnogo lakši. Obratite pažnju na sve što može uticati na sigurnost. Ima li u blizini puteva, visokih vodova ili zgrada? Ako znate da tim područjem često prolaze ljudi, trebate postaviti znakove upozorenja. 

Planning is key when felling trees

2. Provjerite smjer obaranja


Sa pripremanjem obaranja stabla nastavite na način tako da ustanovite smjer u kojem će stablo pasti.  Priđite drvetu i obratite pažnju na razne faktore koji bi mogli uticati na smjer obaranja. Kako izgledaju grane i koji je način njihova rasta? Je li drvo nagnuto? Sa koje strane puše vjetar? Ako niste sigurni koji je prirodan smjer pada, odmaknite se od stabla i provjerite koristeći visak. Rasčistite rastinje oko i ispod debla koje bi moglo smetati. Također, uklonite granje i druge prepreke na tlu. Sa obe strane drveta trebate imati mogućnost da se neometano pod uglom udaljite od stabla koje pada.

Check the felling direction

3. Obrežite deblo


Kada ste rasčistili područje, postavite znakove upozorenja i zavisno od smjera pada drveta odlučite o vlastitoj putanji povlačenja. Provjerite da li imate dovoljnu količinu goriva za ovaj zadatak. Slijedeći korak jest taj da potkrešete grane na donjem dijelu debla kako vam ne bi smetale pri samom obaranju. Najsigurniji način da to učinite je lancem koji vuče, krećući se odozgo prema dolje. Koristite deblo kao zaštitu između vas i pile. Nikada nemojte potkresivati iznad visine ramena.

4. Odlučite se koju ćete tehniku rezanja koristiti


Kada potkrešete grane sa debla krenite na stvaranje obarajućeg reza. Kada to radite važno je zapamtiti dvije stvari: rez mora biti ujednačene debljine sa odgovarajućim dimenzijama, a klin za sječu mora biti ubačen prije nego deblo počne stezati vodilicu. Način upotrebe pile prilikom obaranja zavisi od veličine stabla, nagibu i modelu motorne pile.

Za vas smo pripremili informacije o raznim tehnikama obaranja stabala kako biste mogli odlučiti koja metoda najviše odgovara u skladu sa uslovima. /ubaciti link „working with chainsaws“/

Chainsaw cutting technique

5. Provjerite da li je drvo bolesno


Ako primjetite da je drvo zahvatila trulež, morate biti vrlo oprezni. Ako drvo izgleda oštećeno ili neuobičajeno, možda se radi o truleži. Istrunuti dio drveta izmijenjene je boje i mekši na dodir. Budući da truljenje oslabljuje drvo, morate napraviti puno veći pojas lomljenja, kako bi se stablo sigurno srušilo. 

6. Odaberite svoj alat


Postoji više vrsta alata za obaranje stabala koji se koriste pri obaranja stabla. Veličina stabla određuje koji će se alat za obaranje koristiti. Za manja stabla u većini slučajeva nije potreban alat za obaranje. Snaga ruku je dovoljna uz pomoć dužeg stupa. Klin za obaranje osigurava jaču silu obaranja nego razni tipovi šipki. U ekstremnim slučajevima možete koristiti uže i vitlo koji su najsigurniji i najmoćniji načini za obaranje stabla.

(za detalje pogledati u kutiju s činjenicama gdje ćete naći više informacija o različitim alatima)

Kako da procjenite visinu stabla

 1. Držite štap svojom rukom ispruženom ispred vas tako da je dužina štapa jednaka udaljenosti između vašeg oka, ruke u kojoj držite štap i sa štapom držanim okomito tako da se stvori pravougaoni trokut između vašeg oka, ruke i vrha štapa.


 2. Uperite pogled prema stablu i stojite na toj udaljenosti tako da vam se stablo čini jednako visoko kao i štap. Ako se stablo naslanja dobit ćete točniji rezultat ako se mjeri sa strane na način sa se stablo ne naginje prema vama niti dalje od vas.

 3. Udaljenost između vas i stabla sada je jednaka visini stabla.
Estimate the height of a tree

Kako da izmjerite nagib stabla korištenjem viska

 1. Nit na koju je privezan visak prislonite na ivicu drveta.

 2. Izmjerite udaljenost od tačke linije viska prema središtu debla.

Alati za obaranje stabla


 • Nožna poluga za obaranje  prikladna je za manja stabla kada se razrjeđuje šuma. Ubacite alat prije završetka obaranja i stanite svom svojom težinom na polugu. Poluga za obaranje je uglavnom teleskopska i moguće ju je nositi u futroli za alat.
 • Koristi se na relativno malim stablima. Kako bi se maksimizirala snaga dizanja ubacite alat čim dublje u samo drvo prije obaranja. Dignite nogu i držite leđa uspravnim.
 • Klin se koristi na sličan način kao i poluga za obaranje, ali se također može koristi i kao klin za udaranje kada se koriste klinovi za sječu.
 • Klinovi za sječu najpogodniji su za srednja i velika stabla. Oni se u deblo umeću udarcima sjekire ili čekića prije nego što se završi sa obarajućim rezom. Uvijek koristite plastične ili aluminijske klinove kako ne bi došlo do oštećenja lanca ako se slučajno ureže u njih.
 • Vitlo se koristi u situacijama gdje vam je potrebna maksimalna snaga i sigurnost. Kako bi imala maksimalan učinak, sajla od vitla postavlja se na stablo čim je više moguće.
Felling tools

Povezani artikli

 • 550 XP
  Pravilna priprema

  Naših 7 najboljih savjeta za sigurno, efikasno potkresivanje grana

  Kada radite sa motornom pilom, orezivanje je obično operacija koja zahtijeva najviše vremena i truda. Drugim riječima možete mnogo dobiti ako naučite ispravnu tehniku.