1/1

Opis proizvoda

Čvrsto čelično sječivo sa čeličnom ivicom oštrice. Gumena oštrica dostupna kao dodatak. Može se nagnuti na bilo koju stranu.