Skedarë gjurmues

Faqja mund të përdorë një teknologji të quajtur "skedarë gjurmues". Skedarët gjurmues janë skedarë të vegjël me tekst, të cilët përmbajnë informacion që ruhet në kompjuterin tuaj nga faqja e internetit që keni vizituar. Ata përdoren për të ndihmuar funksionet e mëtejshme të faqes dhe për të na ndihmuar të analizojmë përdorimin e faqes. Ka dy lloje skedarësh gjurmues:

Skedar i qëndrueshëm gjurmues: Ky lloj skedari gjurmues përdoret për "të mbajtur mend" informacione si emri dhe fjalëkalimi juaj, dhe ruhet për një periudhë të caktuar ose në kompjuterin tuaj, për sa kohë që vendosni të mos "dilni" nga ky shërbim pajtimi. Nëse nuk e përdorni funksionin "Mos më kërko emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin në të ardhmen", skedarë të tillë gjurmues nuk ruhen kurrë në kompjuterin tuaj.

Skedar i përkohshëm gjurmues: Ky lloj skedari gjurmues përdoret për t'u informuar, për shembull, se cilën gjuhë keni zgjedhur në faqen e internetit. Gjatë kohës që vizitoni një faqe, skedarë të tillë gjurmues ruhen përkohësisht në kujtesën e kompjuterit tuaj. Një skedar i përkohshëm gjurmues nuk ruhet për kohë të gjatë në kompjuter tuaj dhe zakonisht zhduket kur mbyllni shfletuesin e internetit. Me përdorimin e skedarëve të tillë gjurmues, "HUSQVARNA" shpreson të orientojë më mirë vizitorët tanë drejt informacionit përkatës.

Më poshtë gjendet një listë me skedarë gjurmues të përdorur në Husqvarna.com: 

Emri i skedarit gjurmues

Lloji i të dhënave të ruajtura

Skedar gjurmues i qëndrueshëm ose i përkohshëm

Qëllimi i skedarit gjurmues

is_returning

Përdoret në faqen hyrëse të portalit për të gjurmuar përdoruesit

5 vite

Përvojë më e mirë si përdorues për vizitorin

DealerSearch

Ruan identifikuesin e fundit të kërkimit të shitësit

1 vit

Si më sipër

DealerSites

Ruan identifikuesin e shitësit kur shikohet një ofertë nga shitësi

Sesioni

Si më sipër

DealerPreferred

Ruan identifikuesin e preferuar të shitësit

1 vit

Si më sipër

DealerPreferredName

Ruan emrin e preferuar të shitësit

1 vit

Si më sipër

OrderCartItems

Gjurmon numrin e artikujve në shportën e blerjeve kur rezervohet një shitës

2 ditë

Si më sipër

WcmCart-hqwip

Gjurmon artikujt në shportën e blerjes për produktin rezervë të shitësit

2 ditë

Si më sipër

Më poshtë gjendet një listë me skedarë gjurmues të palëve të treta të përdorur në Husqvarna.com:

Emri i skedarit gjurmues

Lloji i të dhënave të ruajtura

Skedar gjurmues i qëndrueshëm ose i përkohshëm

Qëllimi i skedarit gjurmues

__utma

Ruan etiketa "JavaScript" (biblioteka) për të regjistruar informacion për faqen që një përdorues ka parë

2 vite

Ky skedar gjurmues përdoret për të grumbulluar informacion në lidhje me mënyrën se si vizitorët e përdorin faqen tonë. Ne e përdorim informacionin për të përpiluar raporte dhe për të na ndihmuar të përmirësojmë faqen.

__utmb

Si më sipër

1 ditë

Si më sipër

__utmc

Si më sipër

Sesioni

Si më sipër

__utmli

Si më sipër

1 ditë

Si më sipër

__umtz

Si më sipër

6 muaj

Si më sipër

_ga

Si më sipër

Sesioni

Si më sipër

YSC

Ky skedar gjurmues caktohet nga shërbimi i videove nga "YouTube" në faqet me video të integruara të "YouTube".

Sesioni

Ky skedar gjurmues përdoret për të grumbulluar statistika anonime për video të integruara me "YouTube" dhe për të vlerësuar veprimtaritë e videove të integruara në faqen tonë të internetit. Ky skedar gjurmues nuk grumbullon informacion që identifikon përdoruesin.

VISITOR_INFO1_LIVE

Si më sipër

8 muaj

Skedari gjurmues VISITOR_INFO1_LIVE synon të llogarisë shpejtësinë e linjës. Ky skedar gjurmues nuk grumbullon informacion që identifikon përdoruesin.

PREF

Si më sipër

8 muaj

Ky skedar gjurmues mund të përdoret nga "YouTube" për të ruajtur preferencat e përkohshme që lidhen me veprimtarinë tuaj kur shikohen video të integruara.

"Husqvarna" përdor me herë pas here edhe skedarë gjurmues "DoubleClick" për periudha të ndryshueshme kohore. Këta skedarë ofrohen nga furnizuesi ynë i reklamave në internet dhe u shërbejnë reklamave tona në internet në faqe të tjera. Disa prej faqeve tona të internetit mund të përmbajnë figura elektronike, të cilat na ndihmojnë të shikojmë se si përdoruesit bashkëveprojnë në këto faqe. Gjithashtu, ato mund t'i sigurojnë informacione "DoubleClick" për bashkëveprimin.

"Husqvarna" përdor edhe skedarë gjurmues të "Google Analytics" për t'u lejuar të identifikojnë informacione të caktuara demografike për qëllime marketingu. Përdoruesit, të cilët marrin informacion të përzgjedhur nga furnizuesi për t'i ndihmuar të përqendrohen në mënyrë me efikase në veprimtaritë e tregut, mbeten anonimë në "Husqvarna".

Nëse nuk dëshironi të pranoni përdorimin e skedarëve gjurmues të "HUSQVARNA", shumica e shfletuesve ju lejojnë ta konfiguroni shfletuesin duke i modifikuar cilësimet për të mos pranuar skedarë të tillë. Megjithatë, kjo mund të kufizojë funksionimin e faqes dhe përftimet tuaja prej saj.

Ky tekst është përditësuar në 25nëntor të vitit 2014.