Cách tính độ rung.

Để tính được một giá trị công bố A(8), hãy bắt đầu bằng việc chọn một dòng máy sau đó chọn loại máy; công thức tính sẽ xuất hiện. Đơn giản nhập loại máy, số giờ làm việc dự tính hàng ngày vào các ô trống và sau đó nhấn “Calculate”. Đọc kết quả cho mỗi loại dụng cụ từ cột báo hàng ngày. Nếu bạn dùng nhiều loại dụng cụ, công thức tính sẽ tính toán độ rung hàng ngày tích lũy của dụng cụ trong một ô dưới cột báo hàng ngày riêng. Hãy chú ý thời gian làm việc hàng ngày bao gồm cả thời gian người vận hành bị ảnh hưởng và cả thời gia không ảnh hưởng bởi độ rung. (Phanh, bảo trì, đổ xăng v.v.).

Trợ giúp & thêm thông tin
Loại máy Mức rung tương ứng ahv,eq m/s² Độ rung tiếp xúc hàng ngày A(8) m/s² Thời gian làm việc hàng ngày
Giờ
Thời gian làm việc hàng ngày
Phút
Độ rung đo tách riêng từng ngày A(8) m/s²
Chọn một dòng máy từ danh sách trên.
0
Độ rung tiếp xúc hàng ngày m/s² A(8) 0
  • A(8) < 2.5 m/s². Độ rung hàng ngày dưới mức ảnh hưởng. Không cần đo thêm để tìm cách giảm rung.

  • A(8) = 2.5 - 5.0 m/s². Độ rung hàng ngày cao hơn mức cho phép. Tăng các nguy cơ mắc bệnh liên quan đến bị rung cho người vận hành máy. Hãy tham khảo lời giới thiệu và hướng dẫn 2002/44/EC về việc giảm nguy cơ mắc bệnh do độ rung lớn gây ra.

  • A(8) > 5.0 m/s². Độ rung hàng ngày vượt quá mức độ cho phép. Giảm thời gian làm việc hàng ngày hay nên dùng máy có độ rung tương ứng thấp hơn.