Chính sách Riêng tư

Husqvarna trân trọng mối quan tâm của bạn đối với công ty và sản phẩm của công ty. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc cẩn thận Chính sách Riêng tư này trước khi sử dụng website này và các website phụ kèm theo (sau đây gọi chung là "Website"). Chính sách Riêng tư này chỉ ra loại thông tin nào được Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH hoặc các công ty cùng tập đoàn, công ty con hay văn phòng chi nhánh của nó (sau đây gọi chung là HUSQVARNA) hoặc các bên thứ ba thay mặt HUSQVARNA thu thập từ Website này và những biện pháp nào được sử dụng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Riêng tư, bạn không được sử dụng Website. Thỉnh thoảng, Chính sách Riêng tư này có thể thay đổi, nên bạn vui lòng kiểm tra lại định kỳ.

Tổng quát

Xin lưu ý rằng để tham gia vào một số chức năng và hoạt động của chúng tôi và để truy cập một số sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn như địa chỉ e-mail, họ tên, địa chỉ thư bưu điện, số điện thoại và số an sinh xã hội (“Dữ liệu Cá nhân”) của bạn trên một số bộ phận Website. Vì vậy, bạn phải hiểu đầy đủ và đồng ý một cách rõ ràng với việc thu thập, sử dụng và truyền tải Dữ liệu Cá nhân này theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong Chính sách Riêng tư này.

Việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân và thông tin người dùng khác

Thông tin bạn gửi cho HUSQVARNA được các điều luật bảo vệ dữ liệu Thụy Điển và Châu Âu bảo vệ. Dữ liệu Cá nhân được HUSQVARNA ghi lại và quản lý và được dùng để hỗ trợ sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Nếu bạn cung cấp thêm Dữ liệu Cá nhân để nhận các thông tin từ phía chúng tôi – như sách quảng cáo, ca-ta-lô – chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ thông tin đó. Thông tin này giúp chúng tôi thực hiện yêu cầu thông tin của bạn. Thông tin sẽ được lưu trữ trong môi trường được bảo vệ an toàn, hợp lý cho tới khi nào mà HUSQVARNA cho rằng sẽ cải thiện việc giao tiếp với bạn. Nếu bạn muốn loại bỏ một số hoặc toàn bộ chi tiết của bạn khỏi hồ sơ đăng ký của chúng tôi, vui lòng liên hệ Husqvarna AB [Địa chỉ bưu điện và email liên quan].

HUSQVARNA có thể yêu cầu thêm thông tin không bắt buộc từ phía bạn để nâng cao hiểu biết của mình về khách hàng hoặc để tiến hành tiếp thị trực tiếp hay mời bạn tham gia các cuộc thi. Bạn có quyền trả lời các yêu cầu cung cấp thêm thông tin như vậy.

HUSQVARNA cũng thu thập thông tin không mang tính cá nhân về việc sử dụng Website của chúng tôi. Thông tin này được thu thập trên cơ sở tổng hợp và chỉ được dùng cho các mục đích nội bộ để giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm trực tuyến của bạn và giúp bạn truy cập Website. HUSQVARNA có thể kết nối thông tin này với Dữ liệu Cá nhân của người dùng để xác định người dùng nào truy cập tài liệu gì, điều này cho phép chúng tôi hoàn thiện Website của mình.

HUSQVARNA không cố ý lấy bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào từ trẻ em dưới 18 tuổi và hướng website của mình đến đối tượng này. Chúng tôi khuyên các bậc cha mẹ và người giám hộ nên quan tâm tích cực tới các hoạt động và sở thích trực tuyến của trẻ em.

Truyền tải Dữ liệu Cá nhân

HUSQVARNA sẽ không truyền tải (trừ trường hợp vì mục đích định tuyến) Dữ liệu Cá nhân bạn cung cấp trên Webstie cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi (a) có sự chấp thuận của bạn; (b) có luật hoặc lệnh của tòa án yêu cầu; (c) để bảo vệ và ủng hộ quyền lợi hoặc tài sản của HUSQVARNA; (d) để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Website; (e) đó là những cá nhân hoặc công ty có hợp đồng với HUSQVARNA để tiến hành các hoạt động nội bộ đối với Website hoặc công việc của chúng tôi; hoặc (f) chúng tôi thấy rằng những thông tin này tuân thủ quy định luật pháp, chương trình bắt buộc hoặc hợp đồng trong đó duy trì các nguyên tắc xử lý công bằng và bảo vệ thích hợp đối với Dữ liệu Cá nhân. HUSQVARNA bảo lưu quyền liên hệ với các nhà chức trách phù hợp theo quyết định của công ty nếu phát hiện thấy các hoạt động có thể bất hợp pháp hoặc vi phạm điều khoản sử dụng của HUSQVARNA.

Cookie

  1. Website có thể sử dụng công nghệ gọi là “cookie”. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ chứa thông tin được các trang web bạn đang ghé thăm lưu trong máy tính của bạn. Chúng được dùng để giúp cung cấp các tính năng bổ sung cho Website và giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng Website. Có hai loại cookie: Một loại dùng để "ghi nhớ" các thông tin như tên người dùng và mật khẩu của bạn và được lưu trữ trong máy tính của bạn tới khi nào bạn quyết định không "đăng xuất" khỏi dịch vụ đăng ký này. Nếu bạn không dùng chức năng "Không hỏi tên người dùng và mật khẩu của tôi sau này", những cookie này sẽ không bao giờ được lưu trữ trong máy tính của bạn nữa.
  2. Loại cookie còn lại thường gọi là cookie phiên. Nó được dùng để theo dõi, chẳng hạn ngôn ngữ bạn đã lựa chọn trên trang web. Trong thời gian bạn truy cập một website, những cookie này được lưu tạm thời trong bộ nhớ máy tính của bạn. Cookie phiên không được lưu trữ lâu dài trên máy tính của bạn và thường biến mất khi bạn đóng trình duyệt web. Bằng cách sử dụng những cookie này, HUSQVARNA hy vọng sẽ cung cấp tốt hơn những thông tin liên quan tới khách thăm Website của mình.

Nếu bạn không muốn chấp nhận việc sử dụng cookie của HUSQVARNA, phần lớn các trình duyệt đều cho phép bạn định cấu hình trình duyệt để loại bỏ cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, điều này có thể hạn chế tính năng và lợi ích của bạn trên Website.

Chất lượng

HUSQVARNA cam đoan áp dụng những biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Tuy nhiên, bạn có trách nhiệm chỉ cung cấp những Dữ liệu Cá nhân chính xác, cập nhật tại thời điểm thu thập. Nếu sau đó, bạn phát hiện thấy Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ không chính xác, đầy đủ và cập nhật, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân đó theo thông báo bằng văn bản của bạn.

Sự an toàn

Mặc dù HUSQVARNA không thể đảm bảo rằng việc truy cập trái phép sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng bạn có thể tin chắc rằng HUSQVARNA sẽ hết sức cẩn thận trong việc duy trì sự an toàn cho Dữ liệu Cá nhân của bạn và ngăn chặn việc truy cập trái phép vào dữ liệu đó bằng cách sử dụng công nghệ thích hợp và các quy trình nội bộ.

Các website khác

Website này có thể chứa những liên kết tới các website của bên thứ ba. HUSQVARNA không kiểm soát và không chịu trách về nội dụng hoặc các quy chế riêng tư của những website bên thứ ba có thể được liên kết từ Website. Những website này có thể đặt cookie của chính họ trên máy tính của bạn và/hoặc có các hình thức thu thập và xử lý thông tin cá nhân khác. Chúng tôi khuyến khích bạn làm quen với các quy chế riêng tư của những website bên thứ ba này trước khi sử dụng chúng.

Những thay đổi

HUSQVARNA bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hoặc loại bỏ toàn bộ hoặc một phần nội dung trong Chính sách Riêng tư này theo quyết định của riêng mình vào bất kỳ lúc nào mà không thông báo trước. Những thay đổi trong Chính sách Riêng tư này sẽ có hiệu lực khi được đăng trên Website. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website sau khi bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Riêng tư này được đăng sẽ được coi là sự chấp nhận với những thay đổi đó.

Chính sách Riêng tư này được cập nhật lần cuối vào 07/03/11.